Organizator

ECR Polska to organizacja non-profit zrzeszająca firmy z sektora FMCG - detalistów, dystrybutorów i producentów, a także dostawców rozwiązań i usług (IT, logistyka, dane). W naszych szeregach skupiamy największe przedsiębiorstwa - ponad 40 wiodących na polskim rynku firm (m.in. Auchan, Makro Cash & Carry, Real, Tesco, Kraft Foods, Nestle, Unilever, Colgate-Palmolive, Coca Cola HBC, E. Wedel, Nivea i wiele innych).

 

ECR Polska stanowi neutralną platformę współpracy, swoim członkom daje przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń i współdziałania dla zwiększenia wydajności w całym łańcuchu wartości w myśl koncepcji ECR (Efficient Consumer Response – Wydajnej Reakcji na Potrzeby Konsumentów). Celem działań ECR Polska jest lepsza reakcja na potrzeby konsumenta, z równoczesnym maksymalnym wykorzystaniem możliwości redukcji kosztów w całym łańcuchu dostaw poprzez współpracę partnerów handlowych.

 

ECR Polska działa przede wszystkim poprzez grupy robocze, w ramach których przedstawiciele firm członkowskich wspólnie rozwiązują problemy dążąc do usunięcia istniejących barier sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw i redukcji tych elementów procesu, które wpływają na jego nieefektywność. Wypracowane „best practicies" i case studies nie stanowią jedynie ciekawej lektury i kolejnych raportów chowanych do szuflady – są praktycznymi standardami i schematami funkcjonowania, których wdrożenie wiedzie do realnych usprawnień.

 

ECR Polska jest krajowym przedstawicielem oddziałem globalnej organizacji ECR Europe, posiadającej swoje filie w ponad 25 krajach. Jesteśmy także aktywnym czlonkiem ECR Community - współpracując i pomagając sobie nawzajem w rozwoju ECR i dostarczaniu wartości Członkom naszych organizacji niezeleżnie od utartych podziałów geograficznych. Pozwala to na międzynarodową wymianę doświadczeń, korzystanie ze wspólnych osiągnięć i spojrzenie na lokalne problemy z globalnej, często inspirującej perspektywy.

 

Więcej informacji nt. ECR i ECR Polska znajdziecie Państwo na stronie www.ecr.pl