Opis warsztatów
II. Dystrybucja żywności jest łatwa. Nowoczesne zarządzanie transportem na przykładzie Banku Żywności

Warsztaty mają na celu sporządzenie mapy procesu transportowego na przykładzie wybranego oddziału Banku Żywności. Poruszanym zagadnieniem będzie organizacji logistyki odbioru żywności ze sklepów oraz jej dystrybucji potrzebującym w oparciu o analizę rzeczywistych zasobów, kosztów i narzędzi planowania transportu, tak by zoptymalizować efektywność dostaw.

Ich uczestnicy wykorzystają swoją wiedzę i doświadczenie, by dostarczyć konkretne rozwiązania i rekomendacje dla Banku Żywności, a jednocześnie poznają metodologię mapowania procesów i analizy problemów, przydatną także w ich praktyce.

 

Agenda:

Poszukiwanie problemów – diagnoza sytuacji istniejącej
·       Mapowanie procesów dostawy i dystrybucji żywności – proste narzędzie do szybkiej identyfikacji wąskich gardeł w firmie
·       Geomarketing – wizualizacja danych na mapie
·       Klasyka gatunku – najważniejsze wskaźniki określające stan transportu w firmie
Rozwiązywanie problemów – budowanie planu działań
·       Identyfikacja kluczowych problemów – stworzenie wirusa transportowego dla Banku Żywności
·       Jak nowoczesne technologie ułatwiają życie logistykom planującym transport (koncepcja IoT, systemu w chmurze, aplikacje mobilne)

 

Korzyści dla uczestników:
·         usprawnienia procesów transportowych konkretnego oddziału Banku Żywności
·         wsparcie procesu dystrybucji żywności potrzebującym
·         poznanie metodologii i narzędzi do analizy i rozwiązywania problemów w procesie transportowym.

Dla kogo:
Menedżerowie łańcucha dostaw, osoby odpowiedzialne za planowanie i logistykę dostaw, dystrybucję

 

Prowadzący warsztaty:
• Józef Borowski / Bank Żywności w Olsztynie
• Piotr Koprucki / Bank Żywności w Olsztynie
• Marcin Hajdul / NovaTracking

registernow2017
Kontakt

Pytania? Chętnie odpowiemy i pomożemy! Można się z nami skontaktować:
telefonicznie +48 61 22 63 078 lub poprzez pocztę elektroniczną: biuro@ecr.pl.

Organizator konferencji: