ecr awards 2016

W 2016 roku po raz pierwszy zostały przyznane nagrody ECR Polska – ECR Awards.

To doroczne wyróżnienie dla projektów opierających się na współpracy partnerów w łańcuchu wartości, która przekracza podstawowe relacje biznesowe. Jej efektem mogą być usprawnienia i rozwiązania, przynoszące organizacjom wartość dodaną w innowacyjny i unikatowy sposób, a osiągnięte korzyści to m. in. poprawa wymiernych wyników, poszerzenie wiedzy czy wymiana doświadczeń.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje, które rozwijają pogłębioną współpracę ze swymi partnerami i chcą się podzielić swymi osiągnięciami.

Co wyróżnia projekt ECR-owy?

 • opiera się na współpracy co najmniej dwóch partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw, którzy osiągnęli dzięki niej wymierną korzyść,
 • współpraca ma charakter innowacyjny i wykraczający poza podstawową relację biznesową,
 • celem projektu nie jest wyłącznie wprowadzenie produktu, usługi czy wdrożenia,
 • obszary, w których realizowany jest projekt, to:
  • wzrost dostępności produktu,
  • zrównoważony rozwój,
  • wzrost wydajności,
  • usprawnienie organizacyjne,
  • rozwój współpracy,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • angażowanie nabywców,
 • projekt powinien się odbyć w latach 2016-2017.

Zgłoszenie projektu powinno mieć formę prezentacji, liczącej max. 5 slajdów, i zawierać następujące informacje: uczestnicy/beneficjenci projektu, założone cele, metoda i przebieg ich realizacji, osiągnięte rezultaty. Spośród zgłoszonych projektów komisja złożona z przedstawicieli rady nadzorczej ECR wybierze trzy projekty finałowe, kierując się kryteriami: innowacyjności projektu na polskim rynku, ich trudności i skali, osiągniętych rezultatów, powtarzalności wypracowanego modelu, zrównoważonego rozwoju. Finałowe projekty zostaną zaprezentowane podczas gali ECR Awards, a zwycięzcę wyłoni głosownie publiczności.

Wśród finalistów pierwszej edycji ECR Awards znalazły się projekty:

 1. Joint Value Creation – Coca-Cola Hellenic Polska, Carrefour Polska – przykład zaawansowanej i wielowymiarowej funkcyjnej współpracy producenta i sieci handlowej;
 2. Evolution in planning  – BAT, DHL, ORTEC – projekt kompleksowej optymalizacji łańcucha dostaw z udziałem producenta, operatora logistycznego i dostawcy oprogramowania z zakresu planowania;
 3. Speed Docking Polska 2015 – Coca-Cola, Danone, FM Logistics, Kompania Piwowarska, Nestle – pierwsza polska edycja badania, mierzącego czasu rozładunku w centrach dystrybucyjnych, w której udział biorą producenci, operatorzy logistyczni oraz sieci handlowe.

Zgromadzona 9 czerwca 2016 r. w Sound Garden Conferenc Center publiczność wybrała zwycięzcę: Speed Docking Polska 2015. Gratulujemy!

Więcej informacji o ECR Awards i zgłoszenia projektu: ecr@ecr.pl

 

ECR Awards, CCHP-CP_Piotr Przytuła ECR Awards_J.Matyjaszek_Piotr Przytuła ECR 2016 demo-011 ECR Awards_winners, Piotr Przytuła

fot. Bartek Dąbrowski, Piotr Przytuła