Na rynku pracy coraz bardziej odczuwalny jest brak dostępności wykwalifikowanych pracowników operacyjnych. Ich pozyskanie staje się naglącym wyzwaniem branży FMCG, TSL i DIY, gdyż problem zapewnienia odpowiednich pracowników w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zahamowania jej rozwoju.

W reakcji na potrzeby naszych członków, ECR Polska powołało nową grupę roboczą – ECR w HR, skierowaną do wszystkich, dla których tematyka zarządzania ludźmi jest ważna i którzy na co dzień zmagają się z brakiem pracowników operacyjnych, tj. m.in. dla: Dyrektorów Personalnych, HR Managerów, HR Business Partnerów, osób odpowiedzialnych za rekrutację

Grupa robocza ECR w HR ma na celu:

 • Minimalizację luki pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy przez współpracę na rzecz podniesienia atrakcyjności branży FMCG, TSL i DIY w oczach potencjalnych pracowników operacyjnych:
  – informowanie i edukowanie nt. różnorodności, pokazanie różnorodnych stanowisk stanowisk oraz możliwości kariery,
  – wspieranie członków w stworzeniu przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy pracownik będzie czuł się potrzebny i doceniony (inclusion, diversity).

 • Wypracowanie modelu współpracy ze szkolnictwem zawodowym i średnim w celu dostosowania kształcenia do potrzeb branży FMCG, TSL i DIY:
  – przekazywanie umiejętności miękkich i zawodowych (specjalistycznych, praktycznych), które będą mogli wykorzystywać w pracy,
  – dobre praktyki współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w naszej branży a szkolnictwem zawodowym.

Jesteśmy przekonani, że współpraca, którą rozwija i promuje ECR Polska, przyniesie korzyści i rozwiązania, które wpłyną na potencjalnych pracowników i przyniosą wartość dla pracodawców. Tym samym wzmocnią konkurencyjność i przyszłość nie tylko poszczególnych firm, ale całej branży – FMCG, TSL i DIY.

Inauguracja grupy roboczej nastąpiła podczas minionej edycji dorocznej konferencji ECR Forum (1-2 czerwca 2017). Wraz z naukowcami i praktykami HR przyjrzeliśmy się sytuacji na rynku pracy, a uczestnicy Forum mieli okazję podzielić się doświadczeniem i wymienić wiedzą i pomysłami na rozwiązanie problemów związanych z dostępnością pracowników.

Wystąpienia w czasie konferencji:

 • „Społeczeństwo i gospodarka jutra – dziś. Wpływ globalizacji i cyfryzacji na zachowania konsumentów i rynek pracowników” // dr hab Renata Włoch / DELab/Uniwersytet Warszawski
 • „Młodzi na rynku pracy: aspiracje a możliwości” // Marta Bulaj, Izabela Mleczko / Młodzi w Centrum LAB/SWPS
 • „Obrona pozycji konkurencyjnej dzięki budowaniu zróżnicowanych zespołów pracowniczych” // Marta Jabłonowska / Carrefour Polska.

Warsztaty:

 • „ECR w HR. Różnorodność zatrudnionych kluczem do konkurencyjności firmy”

Podjęte zagadnienia: 1. Jak radzić sobie z wyzwaniami, które niosą ze sobą zróżnicowane zespoły pracownicze, tak by móc w pełni wykorzystać ich potencjał? 2. Gdzie szukać rezerw rynku pracy? 3. W jaki sposób podnieść atrakcyjność branży FMCG, TSL i DIY dla osób młodych? 4. Jak sobie radzić z luką kompetencyjną u pracowników?

W tej chwili koncentrujemy się na identyfikacji luki pomiędzy podażą i popytem pracowników.

Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się we wrześniu 2017.

Informacje i kontakt: Anna Kaja, anna.kaja@ecr.pl, +48 692 483 839, +48 61 22 63 078.