ECR w HR

Na rynku pracy coraz bardziej odczuwalny jest brak dostępności wykwalifikowanych pracowników operacyjnych. Ich pozyskanie staje się naglącym wyzwaniem branży FMCG, TSL i DIY, gdyż problem zapewnienia odpowiednich pracowników w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zahamowania jej rozwoju.
W reakcji na potrzeby naszych członków, ECR Polska powołało nową grupę roboczą – ECR w HR, skierowaną do wszystkich, dla których tematyka zarządzania ludźmi jest ważna i którzy na co dzień zmagają się z brakiem pracowników operacyjnych, tj. m.in. dla: Dyrektorów Personalnych, …