Struktura organizacyjna ECR Polska jest pochodną realizowanych zadań i wymogów obowiązującego prawa. Naszą intencją jest – w myśl wyznawanych zasad – działać skutecznie i wydajnie, stąd nasza administracja i struktura jest możliwie uproszczona.

Rolę, zadania i odpowiedzialności każdego z organów definiuje szczegółowo Statut ECR Polska, a także wewnętrzne regulaminy Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

Najwyższą władzę w ECR Polska posiada Walne Zgromadzenie (General Assembly). Tworzą je przedstawiciele wszystkich zrzeszonych firm, zgodnie z danymi przekazanymi w „Deklaracji Członkowskiej”. (Walne) Zgromadzenie Założycielskie ECR Polska odbyło się 25 marca 2010r.

Rada Nadzorcza (Board of Directors – BoD) wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Jej zadaniem jest bieżąca kontrola Zarządu, wytyczanie i zatwierdzanie strategicznych obszarów działań. Rada Nadzorcza tworzona jest przez wybranych reprezentantów maksymalnie 21 firm – 10 handlowych, 10 producenckich oraz 1 – reprezentującej dostawców usług i rozwiązań.

Zarząd ECR Polska odpowiada za realizację celów statutowych i wynikających z nich zadań, prac zleconych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, reprezentowanie Członków ECR Polska, a także za administrowanie organizacją i biurem (m.in zarządzanie finansami i pozostałymi zasobami, sprawozdawczość, kompatybilność prawną itp.). Zarząd ECR Polska jest jednoosobowy, funkcję Dyrektora Zarządzającego pełni Mateusz Boruta.

Członkowie ECR Polska na co dzień pracują w ramach Grup Roboczych, stałych lub tworzonych doraźnie na potrzeby realizacji określonych projektów.

Obecny skład Rady Nadzorczej, wybranej 29 października 2015 na lata 2016-2018, tworzą:

 1. Joanna Bohdanowicz, Procter and Gamble
 2. Eduardo Brito, Jeronimo Martins Polska
 3. Gary Cattell, Kompania Piwowarska
 4. Jerzy Cichostępski, Makro Cash and Carry Polska
 5. Thierry Etchemendigaray, Carrefour Polska
 6. Paweł Gurgul, Pepsico Consulting Polska
 7. Elżbieta Hałas, Instytut Logistyki i Magazynowania
 8. Nikos Kalaitzidakis, Coca-Cola HBC Polska
 9. Marek Kopyto, Unilever Polska
 10. Wojciech Król, Colgate-Palmolive Poland
 11. Adam Manikowski, Tesco (Polska)
 12. Katarzyna Milanovic, Nivea Polska
 13. Marek Moczulski, Bakalland
 14. Małgorzata Piekarska, Auchan Poland
 15. Wioletta Rosołowska, L’Oreal Polska
 16. Simon Smith, Nestle Polska

Funkcję współ-przewodniczących rady nadzorczej objęli Nikos Kalaitzidakis (Coca-Cola HBC) oraz Thierry Etchemendigaray (Carrefour).

 

W Radzie Nadzorczej poprzednich kadencji zasiadali m.in. także:

 • David Antunes, Makro Cash & Carry
 • Jean Charles Bondy, L’Oreal
 • Guillaume de Colonges, Carrefour Polska Sp. z o. o.
 • Pierre Detry, Nestle
 • Jean-Noël Divet, L’Oreal
 • Rafael Gasset, Real,-
 • Stefan Golonka, Kraft Foods (Co-Chairman)
 • Christophe Guille, Pepsico
 • Kef van Helbergen, Real (Co-Chairman)
 • Andrew Highcock, Kompania Piwowarska S.A.
 • Stuart Irvine, Nestle
 • Dariusz Kalinowski, Stokrotka
 • Marek Moczulski, Bakalland S.A.
 • Michał Mrowiec, Unilever (Co-Chairman)
 • Dan Nistor, Coca-Cola (Co-Chairman)
 • Zoltan Novak, Mondelez
 • Vitaliy Novikov, Coca-Cola HBC
 • Marian Owerko, Bakalland
 • Andreas Pawlenka, Makro C&C
 • Frank Peplinski, Tesco
 • Marzena Piórko, Kompania Piwowarska
 • Richard Reed, Procter & Gamble (Co-Chairman)
 • Guillaume Seneclauze, Carrefour
 • Wojciech Sobieszak, CPP Toruń Pacific Sp. z o. o.
 • Pedro Pereira da Silva, Jeronimo Martins
 • Wilbert Stoffelen, Makro
 • Heinz-Jürgen Stüting, Nivea Polska
 • Marek Szeib, Auchan Polska Sp. z o. o.
 • Tomasz Waligórski, Jeronimo Martins Dystrybucja (Co-Chairman)
 • Jarosław Wawerski, Tradis
 • Marek Wesołowski, Stokrotka