Aktualności

Opinia prawna w sprawie funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucji

Publikujemy opinię prawną Kancelarii Adwokackiej Daniel Kirchner w sprawie funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucji w świetle ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r.

Oto jej wnioski:

  1. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 3 pkt 1 ustawy należy dojść do wniosku, iż placówką handlową w rozumieniu analizowanej ustawy jest obiekt, w którym jest prowadzony handel i w którym jednocześnie są również wykonywane czynności związane z handlem.
  2. Magazyny i centra dystrybucji nie prowadzące działalności handlowej nie stanowią placówki handlowej w rozumieniu analizowanej ustawy.
  3. W ocenie opiniującego, rozszerzająca wykładnia przepisów ww. ustawy dokonana przez Państwową Inspekcję Pracy jest niedopuszczalna i nieuzasadniona.
  4. Zgodnie ze stanowiskiem PIP, ustawa nie znajduje zastosowania do magazynów i centrów dystrybucji należących do podmiotu nieprowadzącego działalności w zakresie handlu.
  5. Rozumienie „placówki handlowej” jako obiektu, w którym jest wykonywany handel lub są wykonywane czynności związane z handlem, jak np. magazynowanie produktów, powodowałoby wyjście poza zakres celu ustawy.
  6. W przypadku nowelizacji ustawy, zgodnie z stanowiskiem PIP bądź też podzielenia stanowiska PIP przez sąd, rozwiązaniem pozwalającym na funkcjonowanie magazynów i centrów dystrybucji przez podmioty prowadzące również działalność w zakresie handlu jest, według opiniującego, skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym jej brzmieniem: Opinia prawna w sprawie funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucji

0
  Powiązane wpisy
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.