Szkolenia

Szkolenie paletowe

Szkolenie dedykowane kadrze magazynowej oraz osobom odpowiedzialnym za zakup palet i gospodarkę paletową

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • Czym się różnią palety EUR od EPAL? Jakie palety są dopuszczone do obrotu? Na co zwracać uwagę przy zakupie i przyjęciu palet?
 • Co oznaczają symbole umieszczane na paletach przez ich producentów, jak je rozumieć i interpretować?
 • Jakie przepisy regulują produkcję i obrót paletami?
 • W jaki sposób oceniać jakość palet pustych oraz palet pełnych? Jak rozpoznać paletę podrobioną?
 • Jakie organy kontrolne mogą ingerować w obrót paletami  w przedsiębiorstwach, jakie są ich uprawnienia i w oparciu o jakie przepisy mogą nakładać na przedsiębiorstwa kary za nieprawidłowości w obrocie paletami?
 • Co z tzw. „gwoździami paletowymi” – które palety muszą je mieć?
 • Kto nadaje uprawnienia do produkcji i naprawiania palet i w jaki sposób egzekwuje się korzystanie z tych uprawnień?


Szkolenie jest podzielone na trzy moduły:

Moduł A – część teoretyczna, zajęcia w salce konferencyjnej 90-120 min

Moduł B – część praktyczna w magazynie 30-60 min

Moduł C – egzamin końcowy potwierdzający wiedzę 30 min

Na życzenie klienta, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Optymalna liczba uczestników: do 15 osób

Liczenie emisji w logistyce

Szkolenie dedykowane kadrze managerskiej związanej z logistyką, finansami, CSR/ESG

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • Na czym polega liczenie emisji w logistyce?
 • Jakie obszary należy brać pod uwagę?
 • Jakie normy i standardy regulują sposób liczenia emisji?
 • Na jakie nowe przepisy i dyrektywy powinniśmy zwrócić uwagę?
 • Jakiego kalkulatora emisji używać, aby dane były wiarygodne?
 • Czy dostępne kalkulatory uwzględniają sytuację obszarów geograficznych, w których działa mój biznes?
 • Łańcuchy dostaw są skomplikowane, a outsourcing usług logistycznych to przecież też moje emisje. Jak je liczyć? Skąd brać dane na ten temat?
 • Policzyliśmy emisje i co dalej?
 • Jak analizować wyniki i optymalizować działania?
 • W których obszarach najłatwiej redukować emisje?
 • Mój biznes mocno rośnie – rosną też moje emisje. Jak pogodzić tą sytuację i rozwijać firmę w sposób zrównoważony?

Czas trwania szkolenia: 120 min

Wszystkie oferowane szkolenia prowadzi doświadczona kadra ECR Polska.

Zapraszamy!