Grupy robocze – galeria

Webinar Forum Podażowego

Mili Państwo!
Serdecznie zapraszamy na przedświąteczny webinar w ramach Forum Podażowego ECR Polska. 10 i 17 grudnia pokażemy nasze nowości, przekażemy wiedzę i, jak zwykle, pomożemy w wymianie doświadczeń.
Tymi swoimi, z radzenia sobie z łańcuchami wartości w pandemii 2.0 podzielą się m.in. koleżanki i koledzy z Auchan, Carlsberg i LeroyMerlin.

Zapraszamy do rejestracji poprzez poniższy formularz:
https://forms.gle/6YPktRFVXRQfPyXG6

Czytaj dalej →
0

ECR w HR

Grupa podejmująca działania w celu minimalizacji luki pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy przez podniesienie atrakcyjności branż FMCG, TSL i DIY w oczach potencjalnych pracowników operacyjnych oraz wypracowanie modelu współpracy ze szkolnictwem zawodowym i średnim w celu dostosowania kształcenia do jej potrzeb.

Dla: Dyrektorów Personalnych, HR Managerów, HR Business Partnerów, osób odpowiedzialnych za rekrutację.

Grupa robocza ECR w HR ma na celu:

1. Wspieranie działań mających na celu minimalizację luki pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy przez współpracę na rzecz podniesienia ...

Czytaj dalej →
0

Forum Podażowe (Supply Forum)

Grupa tworzona przez dyrektorów i menedżerów łańcuchów dostaw firm zrzeszonych w ECR Polska. Głównym zadaniem Forum jest wyznaczanie priorytetów usprawnień łańcuchów dostaw w obszarze tzw. „strony podażowej”, a więc logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, IT.

Forum Podażowe jest wiodącą grupą ECR Polska, ma rolę strategiczno-operacyjno-opiniodawczo-inicjującą. Z jednej strony – zleca i nadzoruje prace grupom roboczym powoływanym do zajęcia się konkretnymi zagadnieniami, z drugiej strony – rekomenduje działania i raportuje do Władz ECR Polska.

Wyjątkowa pozycja i znaczenie Forum Podażowego wynikają z dużego zaangażowania ...

Czytaj dalej →
0

Shopper Marketing

Celem grupy jest popularyzacja koncepcji Shopper Marketingu i promowanie najlepszych praktyk poprzez opracowanie zestawu rekomendacji – dobrych praktyk Shopper Marketingu.

Proponujemy pracę w poszczególnych obszarach:

 1. Definicje
  1. Koncepcja i uzasadnienie Shopper Marketingu
  2. Określenie miejsca i relacji wobec innych koncepcji (trade-, consumer-, category management itp.)
  3. Harmonizacja słownika (ogólne, powszechnie zrozumiałe i akceptowane definicje kluczowych pojęć w obszarze)
 2. Misje zakupowe i segmentacja nabywców
  1. Opracowanie uniwersalnego modelu – „wspólnego mianownika” – ułatwiającego komunikację pomiędzy różnymi organizacjami (misje zakupowe w pierwszej kolejności)
 3. Badania
  1. Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań
  2. Rekomendacja (minimalnego, optymalnego) zakresu ...
Czytaj dalej →
0

Forum Popytowe

Niegdyś grupa ds. Category Managementu, której prace zakończyły się wydaniem „Najlepszych praktyk Category Managementu”. Obecnie skupia się na porządkowaniu najlepszych praktyk Shopper Marketingu, szczególnie w kontekście współpracy dostawców i detalistów.

Grupę tworzą osoby odpowiedzialne za Category Management, Shopper Marketing, Marketing Konsumencki, Trade Marketing i relacje z klientami.

Czytaj dalej →
0

Grupa EDI

Podstawowym celem grupy jest uzgadnianie i ujednolicenie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi.

Grupa ds. EDI powstała 9.11.2001 z inicjatywy członków ECR Polska. Grupa ma jednak charakter otwarty a jej członkami mogą być przedstawiciele zarówno członków ECR Polska jak i uczestników systemu GS1, pod warunkiem, że firmy te aktywnie zaangażowane są we wdrażanie rozwiązań EDI lub planują tego typu przedsięwzięcia w niedalekiej przyszłości.

Zasady działania grupy i opracowywania komunikatów:

 • Opracowane komunikaty są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronach ...
Czytaj dalej →
0

Mob-E-Com

Grupa MobECom powstała w wyniku potrzeby dostosowania handlu do współczesnych technologi i w kontekście szybkiego rozwoju e-handlu oraz technologi mobilnych. Zadania grupy skupiają się wokół jakości danych B2B i B2C oraz opisów produktów w sieci.

Obecnie Grupa MobECom uczestniczy aktywnie w pracach Krajowej Grupy Roboczej ds. Rozporządzenia UE 1169/2011 i wspólnie z GS1 Polska prowadzi projekty dotyczące:

 • Rozporządzenia UE 1169 (znakowanie produktów spożywczych) i jego implikacji dla e-Commerce, ustalenia standardu wymiany danych produktowych pomiędzy partnerami (zachowującego zgodność z rozporządzeniem);
 • Znakowania produktów (kody kreskowe) ...
Czytaj dalej →
0