CSRD

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe wymogi dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, które będą miały istotne konsekwencje dla przedsiębiorców. Przygotowanie się do tych zmian jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i spełnienia oczekiwań interesariuszy. Dlatego warto już teraz zacząć działać i dostosować swoje praktyki i procesy do nowych wymogów.

Więcej na temat dyrektywy CSRD znajdziesz tu: https://klimatopedia.pl/raportowanie-csrd/

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie delegowane wprowadzające pierwszy zestaw standardów ESRS w ramach dyrektywy CSRD: wersja PL / wersja EN

ECR a CSRD

W raporcie CSRD warto wykazać przynależność do organizacji i inicjatyw, które mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju.

ECR Polska to organizacja non-profit, która łączy firmy z różnych obszarów łańcucha dostaw, promuje ich współpracę i działania służące zrównoważonemu rozwojowi.

Utrzymywana jest ze składek członkowskich, które umożliwiają prowadzenie jej działalności i podejmowanie inicjatyw służących promocji wiedzy o regulacjach prawnych oraz rozwiązaniach wspierających zrównoważony rozwój w logistyce.

Członkostwo w ECR umożliwia udział w cyklicznych spotkaniach menedżerów łańcucha dostaw, poświęconych wyzwaniom i najnowszym rozwiązaniom w tym obszarze. Poprzez Forum Podażowe firmy otrzymują bezpieczne i transparentne środowisko do wymiany doświadczeń i współpracy. W miarę kolejnych edycji Forum rośnie znaczenie i natężenie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem – regulacje prawne dotyczące branży, wyzwania, ale też korzyści i narzędzia wsparcia redukcji emisji w transporcie, case studies wdrożeń i osiągnięć w zakresie redukcji emisji.

Członkostwo w ECR Polska to także dostęp do bogatych zasobów materiałów opracowanych i udostępnianych przez ECR Community – globalne stowarzyszenie krajowych organizacji ECR. Są to m. in. raporty i poradniki promujące rozwiązania circular economy – gospodarki obiegu zamkniętego. „Global Packaging Design for Recycling Guide for Retailers & Manufacturers” to przewodnik dla producentów i detalistów w branży FMCG, jak projektować i stosować różnego typu opakowania do recyklingu. „Global Review of Circular Economy Case Studies from Retail & CPG Sector” to zbiór konkretnych rozwiązań i wdrożonych inicjatyw z różnych rynków, zamykających obieg i ograniczających zużycie surowców – m. in. w punktach sprzedaży czy na etapie projektowania opakowań.

Poprzez ECR Community można także poznać i inspirować się inicjatywami ECR rozwijanymi lokalnie na krajowych rynkach, które funkcjonują już w ramach tych samych wyzwań i tej samej branży.

Członkostwo w ECR, które potwierdza opłacanie rocznych składek, jest więc także potwierdzeniem zaangażowania mojej firmy w zrównoważony rozwój.


Odwołując się do standardów raportowania ESRS, członkostwo w ECR Polska wpisuje się w następujące działy:
ESRS G1: Prowadzenie działalności gospodarczej / stosunki z dostawcami
I-P2 Integracja kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju
I-P3 Zarządzanie kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

Lean&Green a CSRD

Lean&Green to program certyfikacji osiągnięć w redukcji emisji CO2 w logistyce – transporcie i magazynowaniu. To istotny obszar generujący globalne emisje, a także silnie wpływający na cały łańcuch wartości.

Udział w programie Lean&Green wiąże się z poznaniem zasad mierzenia poziomu emisji CO2 w różnych obszarach – zużycia energii i jej źródła, stosowanie wskaźników emisyjności, narzędzi do obsługi pomiaru emisji oraz możliwości ich redukcji za pomocą sprawdzonych rozwiązań. Mierzony jest poziom dotychczasowych emisji oraz wyznaczany jest cel do osiągnięcia redukcji. Aby zdobyć certyfikat na poziomie pierwszej gwiazdki (spośród pięciu przyznawanych w programie), należy zredukować o co najmniej 20% emisje dla 50% wolumenu w ciągu maksymalnie 5 lat. Po osiągnięciu tego wyniku przez firmę, przeprowadzany jest audyt przez niezależną organizację, która to potwierdza. Tylko firmy, które pozytywnie przejdą tę weryfikację, mogą posługiwać się tytułem laureata pierwszej (lub kolejnych) gwiazdki Lean&Green.

Program, co warto wspomnieć, wywodzi się z Holandii, gdzie został założony kilkanaście lat temu i od tego czasu rozwinął się na kilkunastu wiodących rynkach w Europie i Ameryce Północnej, a jego laureatami jest kilkaset firm.

Udział w programie Lean&Green wpisuje się w cele raportowania ESG w obszarze „łagodzenie zmian klimatu” i „energia” – poprzez pozyskiwanie informacji o zużyciu energii w swojej działalności oraz źródłach jej pochodzenia. Wybór i zastosowanie odnawialnych źródeł energii należy również uwzględnić w raporcie.

Konsekwencją aktywnego uczestnictwa w programie jest wdrażanie różnorakich rozwiązań, które można m.in. skonsultować z innymi uczestnikami programu, a które wpływają na wymierne oszczędności zużycia energii – a przez to emisji. Redukcje emisji w określonych progach, potwierdzone audytami, skutkują uzyskaniem certyfikatów, które są potwierdzeniem osiągnięcia konkretnych emisji w działalności transportowej. Wartości te należy wykazać w raporcie.

Uczestnictwo w programie Lean&Green ściśle wpisuje się w realne działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska – przez uzyskanie informacji o emisjach gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2. Mają one także wpływ na zakres 3 dla innych podmiotów w łańcuchu wartości.


Odwołując się do standardów raportowania ESRS, uczestnictwo w programie Lean&Green wpisuje się w następujące działy:
ESRS E1: Zmiana klimatu,
E-P1 Zarządzanie kwestiami dot. zmiany klimatu
E-P2 Emisje gazów cieplarnianych
E-P3 Intensywność emisji gazów cieplarnianych
E-P4 Zużycie energii i jej źródła

Navigor a CSRD

Navigor to system, który gromadzi i w przyjazny sposób udostępnia dokładne, aktualne i wiarygodne dane na temat lokalizacji logistycznych. Zawiera informacje takie jak specyficzne wymagania miejsca za/rozładunku, dojazd i czasowe utrudnienia, parkingi na miejscu i w okolicy, procedury konieczne na miejscu, udogodnienia dla kierowców, wskazówki nawigacyjne, wsparcie w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach i wiele innych informacji, potrzebnych na co dzień kierowcom, planistom transportu, spedytorom i wszystkim beneficjentom transportu.

Firmy posiadające swoje lokalizacje logistyczne opisują je na użytek kierowców, którzy z nich korzystają. Kierowcy to grupa szczególnie wrażliwa i istotna dla całego łańcucha wartości. Starsze pokolenia ubywają, młodych adeptów nie przybywa. Luka zawodowa na rynku pracy wynosi szacunkowo 100 tysięcy i jest ona zapełniana głównie obcokrajowcami ze Wschodu: Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Indii, Nepalu etc. Praca kierowców obciążona jest dużą presją – czasu, planowania, staranności, kontaktu z lokalizacjami, znajomości procedur, odpowiedzialności za przepływ dokumentacji, niekiedy pracy z dala od domu. To wszystko ma niekorzystny wpływa na postrzeganie zawodu kierowców przez nowych pracowników oraz kondycję obecnych.

Opisanie swojej lokalizacji w systemie Navigor oraz polecenie użytkowania go przez kierowców jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w działania wspierające pracę kierowców. Korzystanie z Navigora, który jest tłumaczony na 6 kluczowych języków, umożliwia pokonanie bariery językowej i wymianę potrzebnych informacji. Pozwala lepiej się przygotować do obsługi w lokalizacji – kierowca zawczasu wie, co jest potrzebne, czego może się spodziewać, w jakich godzinach może zostać przyjęty, jak dojechać do konkretnej bramy etc. Wpływa to na ograniczenie stresu związanego z wykonywaną pracą, na większy spokój i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Poprawia się work/life balance.

Jednocześnie lokalizacja, która jest dobrze opisana i udostępnia jak najwięcej praktycznych informacji kierowcy oraz oferuje udogodnienia dla kierowców (takie jak dostęp do parkingu, toalety, prysznica czy kuchni) może uzyskać tytuł Lokalizacji Przyjaznej Kierowcom, co jest poświadczeniem ich realnego zaangażowania i troski o bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników własnych oraz podwykonawców.

Udostępnianie praktycznych informacji pozwala zmniejszyć barierę wejścia do zawodu, a dostępność ich w kilku językach przybliża je osobom z mniejszości etnicznych czy z zagranicy.

W ten sposób uczestnictwo w systemie Navigor wpisuje się w realne działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym: właśni pracownicy, pracownicy w łańcuchu wartości, dotknięte społeczności.


Odwołując się do standardów raportowania ESRS, uczestnictwo w programie Lean&Green wpisuje się w następujące działy:
ESRS S1: Zatrudnienie/właśni pracownicy
ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości
S-D1 Bezpieczeństwo i higiena pracy