Data Sharing Economy – grupa robocza

eWZki, proste rozliczenia paletowe, logistyka prawdziwie paperless… Też masz takie marzenie?

Lub znasz kogoś, kto ma?

Tworzymy grupę roboczą Data Sharing Economy, dedykowaną rozwiązaniom współdzielenia informacji w logistyce. Zapraszamy Cię do udziału!

 • Dzisiaj dostępne rozwiązania EDI vs. potrzeby łańcuchów dostaw
 • Dokumenty elektroniczne a służby finansowo-księgowe
 • Rola paperless w usprawnianiu procesów logistycznych
 • Rozliczenia aktywów zwrotnych w łańcuchach dostaw
  – to interesujące nas zagadnienia.

Do udziału  w grupie możesz się zgłosić poprzez poniższy formularz.

Do zobaczenia!

Ukonstytuowanie Grupy Roboczej Data Sharing Economy

20 czerwca 2023r. w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy roboczej ECR Polska ds. Data Sharing Economy (DSE), której zadaniem jest wsparcie łańcuchów dostaw poprzez rozwój współdzielenia informacji i dokumentów.

W pierwszej części spotkania poruszyliśmy pokrótce zagadnienia ekonomii współdzielenia, paradygmatu „posiadania vs korzystania”, gospodarki opartej na wiedzy, czy Przemysłu 4.0. Omówiliśmy także dotychczas znane i promowane w środowisku FMCG i DIY kanały przesyłania komunikatów, w tym dokumentów elektronicznych. Zidentyfikowaliśmy kluczowe korzyści, które dają, zwłaszcza wobec faksów i maili czy nadal stosowanej wysyłki dokumentów papierowych „za potwierdzeniem odbioru” (pocztą tradycyjną bądź kurierską).

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że komunikacja za pomocą EDI (EANCOM) jest ważnym i sprawdzonym kanałem komunikacji pomiędzy dwoma typami firm – dostawcami (producentami, dystrybutorami) i odbiorcami / klientami (sieciami handlowymi, hurtowniami), znacząco usprawniając bilateralną wymianę – czyli to, do czego standard ten został stworzony kilkadziesiąt lat temu. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na to, iż komunikaty EDI EANCOM mają swoje ograniczenia i nie rozwiązują wszystkich potrzeb łańcuchów dostaw, w szczególności nie pozwalają wyeliminować używania papierowych dokumentów w obszarach magazynowania czy transportu; nie przystają one również do dzisiejszych realiów – w których obsługa logistyczna coraz częściej jest realizowana przez wyspecjalizowane firmy – operatorów logistycznych, nie będących jednakowoż stronami transakcji handlowych nadawcy i odbiorcy. Rynek radzi sobie z tym wyzwaniem coraz częściej stosując „edi” – czyli elektroniczną wymianę informacji, ale nie za pomocą standardowych komunikatów EANCOM, a takich dopasowanej do danej relacji biznesowej (choć przez to nieuniwersalnych i powodujących spore rozdrobnienie).

W drugiej części – skupiliśmy się na potrzebach branży w zakresie dalszego usprawnienia wymiany informacji i obiegu dokumentów, właśnie z uwzględnieniem tego, jak wiele firm dzisiaj funkcjonuje, jak realnie obsługiwane są zamówienia od strony logistycznej. Uczestnicy wskazali na potrzebę następujących rozwiązań:

 1. e-WZki – tj. elektronicznej dokumentacji fizycznej zawartości dostawy oraz jej drogi, z uwzględnieniem zmiany własności lub podmiotu odpowiedzialnego i potwierdzającego odbiór dostawy.
 2. Wspólne statusy dla dokumentów dostaw:
  1. zarówno jako spójnego, uniwersalnego zestawu statusów, zrozumiałego dla każdej organizacji się nimi posługującej (z uwzględnieniem jednoznacznego mapowania statusów uniwersalnych z tymi stosowanymi przez daną firmę, system)
  2. również jako rozwiązania, za pomocą którego podmioty zaangażowane w realizację dostawy (sprzedawca/nadawca, firma logistyczna, klient/odbiorca) będą mogły współdzielić informacje nt. interesujących je transakcji w trybie online.
 3. Łatwe zarządzanie rozbieżnościami w dostawach – ten obszar łączy się z powszechnie jednoznacznie zrozumiałymi statusami, ale zwrócono uwagę na sytuację, w której informacja o nadaniu danego statusu przez odbiorcę dociera do nadawcy z opóźnieniem, co powoduje, że ten wystawił w międzyczasie już fakturę zgodnie ze specyfikacją dostawy, a nie jej przyjęcia.

Wskazane jest rozwiązanie, które pozwoli jednoznacznie i natychmiast rozliczyć dostawę (czyli łatwo oznaczyć przyjmowane towary przez odbiorcę i ew. wskazać pozycje odrzucone czy przyjmowane warunkowo, zgodnie z uzgodnionymi statusami), a informacja o takim zdarzeniu będzie jednocześnie dostępna dla nadawcy i operatora logistycznego. W założeniu pozwoli to wystawiać poprawne faktury (celem jest zero faktur częściowo korygujących pozycje lub ich ilość) i uprościć też ewentualne wyjaśnianie odpowiedzialności za powstałe w trakcie transportu szkody z operatorem logistycznym.

4. Wsparcie gospodarki aktywami zwrotnymi (w tym paletami wymiennymi) – to aspekt, który wymaga usprawnienia i harmonizacji, w postaci chociażby automatyzacji prowadzenia sald paletowych, co umożliwiłoby ich łatwiejsze rozliczania, a także fizyczne odbiory opakowań zwrotnych (problematyczne dzisiaj kwity paletowe, upoważnienia do ich odbioru w imieniu dostawcy itp.)

5. Logistyka zwrotów i reklamacji – to z jednej strony zarządzanie wyjątkami, ale jednocześnie odrębny proces logistyczny. Zazwyczaj towary przepływają w odwrotną stronę niż przy regularnych dostawach. W szczególności uwzględnić można reklamacje i zwroty konsumenckie oraz wycofania produktów (wsparcie traceability)

6. Elektroniczny list przewozowy, e-CMR – tutaj sytuacja jest prosta o tyle, że regulacje dot. e-CMR są na ukończeniu prac Komisji Europejskiej, a po ich wejściu w życie (najpewniej w roku 2024) będą to jednoznaczne wytyczne, szczególnie pomocne w ruchu transgranicznym. Z drugiej strony należy zauważyć, że list przewozowy w ruchu krajowym nie musi dzisiaj mieć postaci papierowej ani nawet takiej nazwy – rolę tę pełnić de facto może e-WZ lub inny ekwiwalent, o ile posiada wymagany zestaw informacji.

7. Harmonizacja procesu i narzędzi do awizacji dostaw – w rozumieniu zgłoszenia wymagającej tego jednostce danych dotyczących kierowcy i pojazdu podejmującego lub dostarczającego dostawę, często ze wskazaniem lub wyborem okna czasowego.

Poruszyliśmy także kwestię regulacji ww. obszarów. Jesteśmy zdania, że proces ten nastąpi i ostatecznie to ustawy wymuszą znacznie szersze niż obecnie stosowanie elektronicznych dokumentów. Naszym zdaniem jednak lepiej jest zachować się w tym obszarze proaktywnie, opracowując i promując standardy branżowe, realnie odpowiadające na potrzeby użytkowników.

Podsumowanie, następne kroki:

Grupa DSE powstała, by promować współdzielenie informacji w logistyce, jako istotną i nowoczesną drogę do usprawniania łańcuchów dostaw. Wiemy, że lepszy dostęp do danych jest kluczem do podnoszenia wydajności i zrównoważonego rozwoju. Tradycyjne metody przesyłania dokumentów nie spełniają dzisiejszych potrzeb. Duże nadzieje pokładamy we współdzieleniu informacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Na następne spotkanie:

– zaprosimy przedstawicieli wiodących operatorów logistycznych, żeby poznać ich działania w obszarze współdzielenia informacji, ale także zrozumieć ich perspektywę i oczekiwania;

– zaprosimy przedstawicieli Jeronimo Martins Polska – żeby poznać projekt e-WZ realizowany w Biedronce;

– zbierzemy także odpowiedzi i komentarze od uczestników założycielskiego spotkania, ale także osób chcących włączyć się w prace tej grupy.

Brzmi interesująco? Chcesz otrzymywać więcej informacji, brać udział w pracach grupy?
Zapisz się, korzystając z formularza: