ECR Community to międzynarodowa platforma współpracy „ludzi i organizacji ECR-owych”. Powstała na bazie wieloletniej współpracy ECR National Initiatives (NI) – organizacji krajowych ECR z Europy (23 organizacje).

ECR Community zrzesza obecnie krajowe i regionalne organizacje ECR (ECR NI) – z Europy i całego świata. Podstawowym celem tej współpracy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk – po to, by maksymalizować wartość dostarczaną Członkom ECR na poszczególnych rynkach. ECR Polska wspiera tę inicjatywę od samego początku i aktywnie współpracuje z innymi organizacjami ECR w całej Europie.

ECR National Initiatives Activation Projects to wspólna inicjatywa wymiany doświadczeń i rezultatów projektów realizowanych przez krajowe organizacje ECR. Projekty te stają się otwarte dla wszystkich przedsiębiorstw sektora FMCG włączając handlowców, hurtowników, dostawców, operatorów logistycznych i innych dostawców usług zarówno na europejskim, jak i narodowym szczeblu.
Wyniki projektów są publikowane w opracowaniach (Bluebooks) oraz podczas corocznych, europejskich konferencji ECR, które przyciągają setki (top)menedżerów z całego świata.

Więcej informacji: ecr-community.org