Dla kogo?

Organizacje propagujące koncepcję ECR na całym świecie skupiają zarówno firmy produkcyjne, jak również handlowe – dystrybutorów i detalistów dóbr szybko rotujących, a także firmy z branż świadczących usługi na rzecz branży FMCG. Zgodna współpraca partnerów handlowych w całym łańcuchu dostaw prowadzi do osiągania wspólnych korzyści.

Misja organizacji ECR:

Rozwijamy współpracę by zaspokajać potrzeby Klientów – lepiej, szybciej i mniejszym kosztem.

W jakim celu?

W praktyce celem wdrożenia koncepcji ECR jest lepsza reakcja na potrzeby konsumenta, z równoczesnym maksymalnym wykorzystaniem możliwości redukcji kosztów w całym łańcuchu dostaw poprzez współpracę partnerów handlowych.

Co uzyskuje się w zamian?

  • lepsze planowanie produkcji i sprzedaży
  • zmniejszenie zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha
  • skrócenie czasu przepływów
  • eliminację zbędnych kosztów
  • wyeliminowanie transakcji papierowych
  • podniesienie poziomu obsługi
  • podniesienie kompetencji zespołu

Korzyści wynikające ze strategii ECR: