ECR (Efficient Consumer ResponseWydajna Reakcja na Potrzeby Konsumenta/Nabywcy, często spotykane tłumaczenie to również Efektywna Obsługa Konsumenta) jest koncepcją funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów częstego zakupu. Łączy wiele elementów koncepcji optymalizacyjnych, nadając im dodatkową wartość – wynikającą ze współpracy partnerów handlowych.

W praktyce koncepcja ECR stanowi podstawę budowania nowoczesnej strategii zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, detaliści i dostawcy usług (logistycznych, informatycznych, badawczych) współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta.

Wspólne dążenie do maksymalizowania wydajności całego łańcucha wartości, zamiast tradycyjnego koncentrowania się na wydajności poszczególnych jego ogniw, prowadzi do zmniejszenia kosztów całkowitych systemu, poziomu zapasów i zaangażowanego kapitału, przy jednoczesnym podniesieniu wartości dla ostatecznego klienta.

Fundamenty strategii ECR opierają się o rzetelną wymianę informacji i stały rozwój kadr.

Realizacja strategii ECR zakłada wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i nowych technologii w celu skrócenia czasu wędrówki produktu od linii produkcyjnej do półki sklepowej oraz obniżenia kosztów w całym obrocie towarowym. W wyniku tych działań klient otrzymuje produkt po cenie, którą jest skłonny zaakceptować i przy zadowalającym go poziomie obsługi.

Koncepcja ECR wspiera się na trzech filarach:

  1. zapewnienie wymaganego poziomu obsługi
  2. eliminacja kosztów, które nie dodają wartości
  3. maksymalizacja efektów i eliminacja barier w całym łańcuchu dostaw.