FORUM PODAŻOWE – 18 października 2022

18 października 2022 odbyło się drugie spotkanie na żywo Forum Podażowego. Tym razem ugościł nas SAS Institute w Innovation Hub, w swoim Warszawskim biurze. Program spotkania obfitował w interesujące prezentacje, a w dyskusjach brali udział licznie zgromadzeni uczestnicy.

W programie silne akcenty padły na zbieranie (i analizę) danych umożliwiających oszczędności, redukcję emisji oraz zmiany na rynku logistycznym wywołane rozwojem wojny w Ukrainie.

Następne spotkanie Forum Podażowego przewidujemy na początku 2023 roku.

 • Katarzyna Chapman (Checkpoint) i Zuzanna Karolak (SAS) zaprezentowały program działalności grupy roboczej Waste Busters & Profit Rangers, skupionej wokół eliminacji kosztów i niefeektywności łańcuchów dostaw – obszarów, za które nabywca nie chce płacić. Dane są bezwzględne – pogarszająca się sytuacja ekonomiczna będzie tylko potęgować skalę wyłudzeń (w branży retail – głównie ze strony klientów i pracowników; dotąd odnotowany w Polsce 30% wzrost kradzieży w sklepach), przy rosnącej presji wyzwań ze strony rynku. W ramach grupy promujemy holistyczne spojrzenie na łańcuch dostaw, zbieranie i analizowanie danych możliwe szeroko, by proaktywnie ograniczać koszty nieprzynoszące korzyści , dbając o efektywność łańcuchów dostaw, zyskowność biznesu i jego długotrwały wzrost. Także w Twoim obszarze!
 • System kaucyjny w Polsce – po krótkim wprowadzeniu Anny Boruty (ECR) w kluczowe założenia najnowszej wersji projektu ustawy wprowadzającej system kaucyjny, w dyskusji z uczestnikami omówiliśmy wynikające zeń zagrożenia i nie do końca jeszcze jasne wyzwania dla działalności operacyjnej (tornado zmian) wielu podmiotów.
 • Zeropa. Współdzielenie informacji w łańcuchach dostaw w praktyce. Mateusz Boruta (ECR Polska) przedstawił innowacyjne narzędzie umożliwiające przepływ informacji i dokumentów pomiędzy dostawcą, operatorem a  odbiorcą w oparciu o model współdzielenia informacji. Łatwe i szybkie e-WZki i potwierdzenia dostawy (przez Odbiorcę), to tylko niektóre funkcjonalności. Aktualnie prowadzone są projekty pilotowe. Jeśli jesteście zainteresowani – demo systemu, potencjalnym pilotem, rozmowami – zapraszamy do kontaktu! Lepsza współpraca z sieciami, realne wsparcie usprawniania łańcucha dostaw, redukcja kosztów i czasów pracy, bezpieczeństwo i rezyliencja łańcuchów dostaw.
 • Przemysław Piętak (CBRE) omówił sytuację na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce. Ten obszar rynku logistycznego jest w fazie intensywnego wzrostu – przy niskim stanie pustostanów, w najbardziej rozwiniętych regionach praktycznie nie ma dostępnej do najmu powierzchni magazynowej. Sytuację kształtują trendy: rozwój e-commerce w dobie pandemii, ograniczenia dostępności zarówno materiałów (przejściowo, wskutek rozwoju wojny w Ukrainie) oraz zasobów ludzkich do obsługi magazynów, a także obsługa rynku ukraińskiego ze wschodu Polski.
 • Transport multimodalny. Realia Nowego Jedwabnego Szlaku przedstawił Bartosz Miszkiewicz (SymLog). Spedycja kolejowa z Chin realnie działa i zyskuje na popularności względem frachtu morskiego – ze względu na krótszy czas oraz zmniejszające się koszty. Okazała się także odporniejsza na pandemię (i zamykanie całych miast portowych w Chinach), jak i na wojnę w Ukrainie. Przebieg trasy kolejowej przez Polskę jest także bardzo korzystny gospodarczo.
 • Z kolei Sławomir Żurawski (Laude) przedstawił case study intermodalu kolejowego w Polsce w branży FMCG – transportu wody mineralnej. Innowacyjne rozwiązania transportu i dystrybucji przy użyciu własnych składów kolejowej i dedykowanych kontenerów, jak i ultra lekkich zestawów drogowych umożliwiły znaczące oszczędności paliwa, a więc redukcję emisji CO2.
 • Efektywność energetyczna w sklepach. Jak mądrze oszczędzać? Zagadnienie oszczędności energii podjął także Michał Kowalski (Sigfox Poland), prezentując możliwości internetu rzeczy. Zbieranie danych w pomieszczeniach za pomocą czujników niezależnych od BMS i ich analiza w dłuższym okresie umożliwiają wykrycie anomalii, na które wpływ mają nieefektywności, nieszczelności i inne źródła, które po wyeliminowaniu – wpływają na oszczędności energii czy wody. To proste działania, wpisujące się realnie w strategię ESG organizacji.
 • Jak zredukowaliśmy koszty energii, a przy okazji emisje CO2. Swoimi doświadczeniami i sukcesami podzieliły się Lucyna Bartuzi i Aneta Ciszewska (Jeronimo Martins Polska) – zdobywcy pierwszej gwiazdki w programie Lean&Green. Redukcja emisji o 20% dla 50% wolumenu palet odpowiadają odpowiedzialności środowiskowej i zrównoważonemu łańcuchowi dostaw – filarom strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka o ogromnym oddziaływaniu na otoczenie społeczne i biznesowe. Mimo wyzwań, takich jak zbieranie jakościowych danych i opanowanie różnych systemów raportowania, firma ma apetyt na kolejną gwiazdkę!
 • Na koniec, Mateusz Boruta zaproponował temat Szczyty szczytów! Logistyczne szczyty na koniec miesiąca vs luka na rynku kierowców i inne wyzwania. Problem peaków transportowych (i tym samym magazynowych) niestety ciągle istnieje, a wobec wyzwań niedoboru kierowców, napiętych łańcuchów dostaw, wzrostu wolumeny spowodowanego napływem uchodźców- nie możemy nie spróbować go rozwiązać, przynajmniej w zakresie, na który realnie mamy wpływ. Poza kwestią przewidywania i przygotowywania się (w miarę możliwości) z wyprzedzeniem, kluczowe wydaje się włączenie w dyskusję sprzedaży i zarządu. Realnie pomóc mogą 2 kierunki:
 1. Zmiana rozliczania partnerów z zakupu na odsprzedaż (co ma pozytywny wpływ na zapas, out-of-stocki, cash-flow, ale może rodzić pewne wyzwania w okresie przejścia).
 2. Zróżnicowanie okresów rozliczeniowych dla poszczególnych partnerów – zamiast kumulacji na ostatni dzień miesiąca, wybrać kilka różnych stałych dat w miesiącu (np. koniec pierwsze, drugiej i trzeciej dekady bądź tygodnia) – co powinno spowodować 3 – 4 peaki w miesiącu – znacznie łatwiejsze do obsłużenia, niż jeden duży.

W dyskusji uczestnicy spotkania zgłaszali swoje zastrzeżenia do takiego rozwiązania, ale może przez zmianę nastawienia zarządzających na najwyższym szczeblu możliwa jest taka optymalizacja tej wysoce nieoptymalnej, nie odzwierciedlającej pierwotnego popytu, a na dodatek kosztownej i zagrażającej ciągłości łańcuchów dostaw praktyki.

Może macie ciekawe doświadczenia w tym obszarze, analizy, opracowanie – i chcecie się nimi podzielić?

Pamiętajmy, że Forum Podażowe to grupa robocza, którą WSPÓŁTWORZYMY – zapraszamy więc do kontaktu i udziału w tworzeniu programu.