FORUM PODAŻOWE – 20 czerwca 2023

20 czerwca grono Forum Podażowego spotkało się w dobrze znanym Centrum Smak Kariery. Atmosfera i dyskusje były tak gorące, jak temperatura na zewnątrz!

Kluczowym zagadnieniem wielu prezentacji okazał się zrównoważony rozwój – coraz mocniej odczuwalny kierunek nadawany poprzez europejskie legislacje i zrównoważenie rozwijające się firmy. Europa chce być fit for 55!

Program spotkania

9:45       Przybycie uczestników / powitalna kawa

10:00     Data Sharing Economy – przywitanie i rozpoczęcie inauguracyjnego spotkania Grupy Roboczej DSE.

 • Deklaracja dot. Poszanowania Prawa Konkurencji.
 • Identyfikacja i omówienie kluczowych wyzwań przepływu dokumentów w łańcuchach dostaw.
 • Paperless Supply Chains – eWZ, eLP itp. Dokumenty “księgowe” vs “logistyczne”.
 • Analiza krytyczna koncepcji współdzielenia informacji w ŁD.
 • Typowanie obszarów i zakresu priorytetowego dla tranzycji.

12:00     przerwa lunchowa

12:45     Rozpoczęcie części ogólnej spotkania. Deklaracja dot. Poszanowania Prawa Konkurencji.
Aktualności + kalendarium.
               Małgorzata Piekarska, Dariusz Krasoń, Mateusz Boruta

13:00     ECR na świecie – przegląd najciekawszych projektów ECR Community
                Mateusz Boruta, ECR Polska

13:30      Życia nie ułatwiają… Przegląd inicjatyw legislacyjnych: CSRD, system kaucyjny / DRS,
planowane: zakaz palet jednorazowych, wymóg śledzenia opakowań zwrotnych
               dyskusja – wszyscy

14:00     Wyzwania transportowe. Komentarz do sytuacji bieżącej, przegląd priorytetów.
               Dariusz Krasoń, Carlsberg Polska, dyskusja – wszyscy

14:30     Nadstawki paletowe i inne obszary nowej wydajności
– kto ma doświadczenia w temacie zastępowania folii stretch?
– pomysły na szybko – kanapkowalne jednostki ładunkowe
                dyskusja – wszyscy

15:00     Przyjemna droga do gwiazd… Case studies Lean&Green! Czyli jak zielone zrobić na zielono.
                Paweł Brzeziński, dyskusja – wszyscy

15:30      Systemy monitoringu GPS w służbie redukcji śladu węglowego w transporcie. Cyfryzacja pomiarów, systemy raportowe.
                Natalia Karbowy, Jakub Gajewski, Limur

16:00      Wolne głosy.

16:15       Koniec, dyskusje w podgrupach.

Podsumowanie spotkania

 • Przed południem spotkała się grupa robocza Data Sharing Economy, dedykowana rozwiązaniom współdzielenia informacji w łańcuchu dostaw.

Grupa DSE powstała, by promować współdzielenie informacji w logistyce, jako istotną i nowoczesną drogę do usprawniania łańcuchów dostaw. Wiemy, że lepszy dostęp do informacje jest kluczem do podnoszenia wydajności i zrównoważonego rozwoju. Tradycyjne metody przesyłania dokumentów nie spełniają dzisiejszych potrzeb. Duże nadzieje pokładamy we współdzieleniu informacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Więcej o Grupie na stronie ecr.pl/data-sharing-economy.

 • Forum Podażowego rozpoczęło się tradycyjnie powitaniem uczestników przez Dariusza Krasonia i Mateusza Borutę, przypomnieniem deklaracji poufności oraz omówieniem kalendarium nadchodzących wydarzeń, gdzie ECR Polska będzie aktywne i widoczne.
 • Następnie Mateusz omówił wybrane inicjatywy ECR Community, na które warto zwrócić uwagę polskim członkom. Zachęcamy do korzystania z nich! Są to

– właśnie wydany przez GS1 Germany podręcznik Category Managementu zwiększającego sukces w POS (warto w tym miejscu przypomnieć wcześniejszą publikację ECR w temacie CatMan, która jest dostępna do pobrania tutaj)
– grupa robocza ECR Retail Loss – wiodąca na rynku europejskim w temacie ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw
– inicjatywa ECR Italia dedykowana rozwiązaniu kryzysu w branży transportowej: 17 rozwiązań dla optymalizacji transportu, z możliwością ich filtrowania i szczegółowym opisem.

 • Inicjatywy legislacyjne, które wpłyną na łańcuchy dostaw. To przede wszystkim system kaucyjny. Temat wywołał już wcześniej dyskusję w kuluarach. Wątpliwości uczestników budzi przede wszystkim proces wyłaniania operatora/ów systemu, który w imieniu producentów będzie prowadził zbiórkę opakowań.

Omówiono także dyrektywę CSRD, która zobowiązuje odpowiednie podmioty gospodarcze do raportowania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – a więc w obszarze środowiskowym, zasobów ludzkich i ładu korporacyjnego – w sposób ustandaryzowany, umożliwiający weryfikację i porównywanie danych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że korzystanie z produktów ECR – jak Navigor (dbanie o zasoby ludzkie), czy uczestnictwo w programie Lean&Green (mierzenie, raportowanie emisji, dekarbonizacja) jest ważnym działaniem spełniającym wybrane postulaty CSRD – i warto to taki fakt ująć w swoich sprawozdaniach.

Wspomniano również projekt unijnej dyrektywy o odpadach opakowaniowych, narzucającej obowiązkowy procent opakowań wielokrotnego użytku w poszczególnych kategoriach oraz konieczność trackowania opakowań zwrotnych. W przypadku palet, te wielokrotnego użytku mają docelowo w 2040 roku stanowić co najmniej 90%, co wyznacza pewien kierunek rozwoju pooli paletowych.

 • Pokrótce omówione zostało także zagadnienie nadstawek paletowych, które pozwalają zwiększyć wydajność transportową bez użycia stretchu (jednorazowego plastiku). Z dyskusji wyniknęło, że rozwiązania te są testowane i stosowane w branży DIY. Czekamy na jeszcze inne rozwiązania, którymi DIY i FMCG mogą się wzajemnie inspirować!
 • Dariusz Krasoń omówił sytuację w branży transportowej z perspektywy producenta/klienta. Po okresie trudności wywołanych brakiem kierowców, wzrostem cen paliw i stawek, nastąpił czas stabilizacji. Zauważalny już kryzys gospodarczy, przy spadku cen, skutkuje niższymi stawkami za transport i większą jego dostępnością. Sytuacja jest póki co korzystna, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa.

– Darek omówił także korzyści i pozytywny feedback po implementacji Navigora i opisaniu wszystkich swoich lokalizacji dla kierowców. Zachęcamy do tego także pozostałych członków! Warto w tym miejscu wspomnieć o dostępnych plakatach Navigor dla Lokalizacji Przyjaznych Kierowcom!
– Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się także inicjatywa STOP pijanym kierowcom, którą Carlsberg Polska również rozwija w swoich lokalizacjach. Kontrole trzeźwości, prowadzone od 22 maja na wejściu i wyjściu z lokalizacji, wskazały dotąd 4 nietrzeźwych kierowców (nie licząc tych, którzy nie poddali się obowiązkowemu badaniu)… Padła propozycja, by

projekt rozszerzyć na innych członków ECR i poprzez uruchomienie grupy roboczej, opracować i dzielić się standardami postępowania i dobrymi praktykami procesu eliminowania nietrzeźwości wśród kierowców w lokalizacjach, by następnie szerzej ją promować. Zapraszamy do kontaktu!

Ostatnie prezentacje były poświęcone emisjom w transporcie.

 • Paweł Brzeziński omówił zestaw kilkunastu rozwiązań, stosowanych przez uczestników Lean&Green z innych rynków, które pozwalają osiągnąć znaczące oszczędności emisji. Największą dyskusję wzbudziły alternatywne paliwa, rozwój elektromobilności w samochodach ciężarowych. Choć zagadnienie pozostaje wyzwaniem kosztowym i logistycznym, wydaje się już, że nie ma od niego odwrotu. To niewątpliwie duży postęp.
 • Prelegenci z firmy Limur zaprezentowali w tym temacie swoje podejście do raportowania dokładnych danych o emisyjności pojazdów ciężarowych, z uwzględnieniem dokładnego dystansu, masy auta/ładunku i normy EURO silnika.

Chcesz pobrać materiały, a nie masz kodu dostępu? Zgłoś się do nas: ecr@ecr.pl

Może macie ciekawe doświadczenia w tym obszarze, analizy, opracowanie – i chcecie się nimi podzielić?

Pamiętajmy, że Forum Podażowe to grupa robocza, którą WSPÓŁTWORZYMY – zapraszamy więc do kontaktu i udziału w tworzeniu programu.