FORUM PODAŻOWE – 24 października 2023

24 października spotkało się Forum Podażowe ECR. Pierwszą część spotkania zdominowała grupa robocza Data Sharing Economy, dedykowana współdzieleniu informacji w łańcuchu dostaw.

Program spotkania

Data Sharing Economy

10:45     Przybycie uczestników / powitalna kawa

11:00     Data Sharing Economy – przywitanie i rozpoczęcie spotkania Grupy Roboczej DSE. Deklaracja dot. Poszanowania Prawa Konkurencji.

  • Wspólne salda paletowe (aktywów zwrotnych) – grupowe projektowanie procesu DSE
    • Prosty, spójny i transparentny proces prowadzenia sald
    • Jakie aktywa, jacy partnerzy, jak zbierane dane, jak bilansowani/rozliczenia.
  • interaktywna dyskusja
Forum Podażowe

13:00     Rozpoczęcie części ogólnej spotkania. Deklaracja dot. Poszanowania Prawa Konkurencji. Aktualności + kalendarium.
Małgorzata Piekarska, Dariusz Krasoń, Mateusz Boruta

13:15    Do trzech gwiazdek sztuka. Osiągnięcie Auchan w Lean&Green.
Zbigniew Chęciński, Auchan Polska

13:45    Gotowi na system kaucyjny?
Karol Stec, POHiD, Konrad Robak, TOMRA, przedstawiciele sieci handlowych, Mateusz Boruta, ECR Polska

14:45    STOP pijanym kierowcom. Jak wdrożyć projekt kontroli trzeźwości kierowców w lokalizacjach?
Dariusz Krasoń, Carlsberg Polska, Mateusz Boruta, ECR Polska, dyskusja – wszyscy

15:30      Wolne głosy

15:45      Koniec, dyskusje w podgrupach

Miejsce spotkania

Centrum „Smak Kariery
Al. Jerozolimskie 148 (wejście od ul. Włochowskiej)
02-326 Warszawa

Podsumowanie spotkania

Podczas spotkania Forum Podażowego podjęto następujące zagadnienia:

  • Mateusz Boruta/ECR Polska przypomniał zasady poufności i zgodności.

Omówił kalendarium spotkań i wystąpień ECR w najbliższych miesiącach. Wskazał także dwa obszary działalności ECR Community, którymi może zainteresują się członkowie także w Polsce: dedykowane ograniczaniu strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw (ECR Retail Loss) i zarządzaniu kategorią (#ECRCatManNetwork). Można je znaleźć na stronie: https://ecr.pl/2023/10/nowe-obszary-dzialalnosci-ecr/

  • AUCHAN. DO TRZECH GWIAZDEK SZTUKA

Zbigniew Chęciński z Auchan przedstawił drogę Auchan do osiągniecia trzeciej gwiazdki w programie redukcji emisji w logistyce Lean&Green. Podkreślił on, jak udział w program Lean&Green wpisuje się w politykę korporacyjną oraz cle klimatyczne EU.

Następnie omówił praktyczne wskazówki udziału w programie, zbierania danych, ale także działania usprawniające, które przyczyniły się do wyniku Auchan. Wspominał także o współpracy z kluczowymi partnerami (jak Frigo Logistics czy GLP)

  • SYSTEM KAUCYJNY

Karol Stec (Polską Organizację Handlu i Dystrybucji) przedstawił założenia systemu kaucyjnego w Polsce, który ma wejść w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Szczególne wątpliwości z perspektywy branży budzi ilość operatorów, którzy jeszcze nie są wyłonieni, a mają zorganizować system zbiórki, oprogramowanie IT, logistykę, zarządzanie materiałem, finansowanie kaucji czy kampanię informacyjną – od nich ma de facto zależeć kształt systemu kaucyjnego w Polsce.

Należy się liczyć z początkowymi trudnościami i błędami w działaniu systemu, zanim się on ustabilizuje i będzie w pełni efektywny. Ważna dla jego wdrożenia będzie współpraca operatorów,  wymiana informacji między nimi oraz doświadczenie konsumenta z miejscu zbiórki (sklepie). Zanim ustawa wejdzie w życie, może zostać jeszcze znowelizowana, tak by ułatwić wszystkim stronom okres przejściowy wdrożenia systemu kaucyjnego.

Następnie temat został podjęty przez przedstawicieli firmy Tomra – Konrada Robaka i Annę Sapotę. Tematem ich wystąpienia było „recykling się opłaca”.

Potencjał polskiego rynku szacuje się na 12 miliardów opakowań po napojach. Możliwa jest zbiórka manualna – nadmuchanych butelek do worków, które są następnie znakowane informacją o ich zawartości i składowane. Zbiórka z wykorzystaniem technologii – automatów – pozwala na miejscu zeskanować, sklasyfikować i zgnieść opakowania, co oszczędza ich objętość nawet 5-6-krotnie. Zbiórka automatyczna jest prostsza oraz, jak pokazują dane z rynku litewskiego i norweskiego, także dużo bardziej efektywna. Jednocześnie zakup automatu do zbiórki można uznać za inwestycję, która zwraca się z opłaty od operatora nawet w ciągu trzech lat.

  • STOP PIJANYM KIEROWCOM

Dariusz Krasoń z Carlsberg Polska omówił projekt kontroli trzeźwości kierowców i pracowników w lokalizacjach Carlsberga. Cel Zero Accidents jest wpisany w misję firmy, promowany przez kampanie Trzeźwo Myślę. Kontrole trzeźwości w zakładach wznowiono po 21.02.2023 (zmiana kodeksu pracy). Obejmują one wszystkich kierowców na wjeździe i wyjeździe z lokalizacji w biurze ochrony oraz pracowników (losomat). Projekt okazał się wielkim sukcesem: potwierdził, że problem istniał, a systematyczne kontrole pozwoliły w ciągu kilku miesięcy wyłapać kilkanaście osób „pod wpływem” (zarówno kierowców, jak i pracowników).

Omówiono logikę prawną tego projektu – jak wzmocnić politykę trzeźwości (jakimi zapisami, w jakich dokumentach firmowych), by zgodnie z Kodeksem Pracy dopuścić kontrole trzeźwości (na spożycie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych). To m. in. regulamin pracy w firmie Carlsberg, regulaminy obiektów, podręcznik dostawcy – umowy transportowe. Jak zorganizować pomiar trzeźwości, w którym miejscu badać kierowców, jak postąpić z wykrytymi nietrzeźwymi? Na wszystkie te pytania mamy odpowiedzi praktyczne, zweryfikowane z prawnikami.

Na koniec Darek wezwał członków ECR do przyłączenia się do inicjatywy i rozpropagowania kontroli trzeźwości wśród osób pracujących na terenie lokalizacji oraz kierowców. Chętnych zapraszamy do kontaktu, posiadamy instrukcje. Razem zróbmy coś dla bezpieczeństwa Twoich obiektów, wspólnie powiedzmy STOP Pijaństwu za kółkiem i w pracy!

Chcesz pobrać materiały, a nie masz kodu dostępu? Zgłoś się do nas: ecr@ecr.pl

Może macie ciekawe doświadczenia w tym obszarze, analizy, opracowanie – i chcecie się nimi podzielić?

Pamiętajmy, że Forum Podażowe to grupa robocza, którą WSPÓŁTWORZYMY – zapraszamy więc do kontaktu i udziału w tworzeniu programu.