Aktualności

Forum Podażowe (Supply Forum)

Grupa tworzona przez dyrektorów i menedżerów łańcuchów dostaw firm zrzeszonych w ECR Polska. Głównym zadaniem Forum jest wyznaczanie priorytetów usprawnień łańcuchów dostaw w obszarze tzw. „strony podażowej”, a więc logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, IT.

Forum Podażowe jest wiodącą grupą ECR Polska, ma rolę strategiczno-operacyjno-opiniodawczo-inicjującą. Z jednej strony – zleca i nadzoruje prace grupom roboczym powoływanym do zajęcia się konkretnymi zagadnieniami, z drugiej strony – rekomenduje działania i raportuje do Władz ECR Polska.

Wyjątkowa pozycja i znaczenie Forum Podażowego wynikają z dużego zaangażowania jego uczestników oraz obszaru działalności. Przyjęliśmy bowiem założenie, że „konkurujemy przede wszystkim na półce”, natomiast w współpracujemy nad rozwiązywaniem wspólnych problemów logistycznych. Dzięki temu, na spotkaniach Forum toczą się otwarte i żywe dyskusje, co pozwala szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

W 2009 roku zdefiniowaliśmy długofalowe zadania Forum – obecnie większość prac przypisać można do jednego z obszarów:

  • Standaryzacja i Synchronizacja Danych Podstawowych (Standarisation & Master Data Synchronisation) – w tym obszarze zajmujemy się m.in. EDI, GDSN, kodowaniem i kodami kreskowymi, EPC itp;
  • OSA – Mierzenie Dostępności Towarów na Półce (On-Shelf Availability) i redukcja OOS (out-of-stocków);
  • Zrównoważony Rozwój Łańcuchów Dostaw (Sustainability);
  • Optymalizacja transportu, opakowań (w tym palet), i inne działania, które pozwolą nam się rozwijać minimalizując jednocześnie ujemny wpływ na środowisko.

Forum Podażowe w pełnym składzie spotyka się 3-4 razy w roku, w międzyczasie natomiast trwają prace i spotkania wyznaczonych grup roboczych.

0
  Powiązane wpisy
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.