Aktualności

Grupa EDI

Podstawowym celem grupy jest uzgadnianie i ujednolicenie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi.

Grupa ds. EDI powstała 9.11.2001 z inicjatywy członków ECR Polska. Grupa ma jednak charakter otwarty a jej członkami mogą być przedstawiciele zarówno członków ECR Polska jak i uczestników systemu GS1, pod warunkiem, że firmy te aktywnie zaangażowane są we wdrażanie rozwiązań EDI lub planują tego typu przedsięwzięcia w niedalekiej przyszłości.

Zasady działania grupy i opracowywania komunikatów:

  • Opracowane komunikaty są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronach www.
  • Propozycje nowych komunikatów oraz poprawek do istniejących może zgłaszać każdy uczestnik grupy.
  • Korzystanie z komunikatów wymaga aktywnego uczestnictwa w Systemie GS1.
  • Depozytariuszem komunikatów jest ILiM – GS1 Polska.
  • Członkowie grupy zobowiązani są stosować komunikaty w wersji zatwierdzonej przez Grupę.

Sekretariat grupy prowadzi Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Elżbietą Hałas (e-mail: elzbieta.halas@gs1pl.org, tel: 605 539 719).

0
  Powiązane wpisy
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.