Związek Pracodawców ECR Polska

Dane adresowe:

ul. Strzeszyńska 67c/1
60-479 Poznań, Poland

www.ecr.pl
www.facebook.com/ECRPolska

Dane kontaktowe:

E: ecr@ecr.pl, biuro@ecr.pl
T: +48 61 2263078

Osoby do kontaktu:

Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający

 

Dane rejestrowe:

NIP: 7781472972
REGON: 301475167
KRS: 0000360174, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

Osobą upoważnioną do reprezentacji ECR Polska jest Dyrektor Zarządzający.

Konto Bankowe: 72 1140 2017 0000 4402 1180 5126, mBank SA