ZWINNY

Zmieniający się rynek logistyczny wymaga bycia
zwinnym i innowacyjnym. Lean & Green pomaga
przejrzeć dostępne zasoby i tak je przeorganizować, aby stały się jeszcze bardziej
wydajne i efektywne. Zwinna organizacja, to
mądra i zrównoważona organizacja.

ZIELONY

Świadomość ekologiczna wzrasta, a wraz z nią
wzrastać powinna odpowiedzialność sektora
logistycznego za emisję CO 2 do atmosfery.
Lean & Green wspiera uczestników w
poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w dążeniu
do poprawy sprawności organizacji przy jednoczesnym dbaniu o aspekt ekologiczny.

Aby zostać członkiem społeczności Lean & Green:

KROK 1
Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

KROK 2
Wnieś opłatę członkowską.

KROK 3
Przygotuj plan działania w zakresie redukcji emisji CO 2 lub zaprezentuj wyniki redukcji emisji osiągniętej w innym programie.

KROK 4
Oczekuj na zatwierdzenie planu, a następnie ciesz się z członkostwa w Lean & Green i zakomunikuj to swojemu biznesowemu otoczeniu!

Szczegóły znajdują się w regulaminie.