Lean & Green – 5-gwiazdkowa platforma do współpracy i redukcji emisji:

  1. Definiujesz realistyczne cele.
  2. Określasz sposób ich osiągnięcia.
  3. Uwzględniasz różne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw, właściwe dla Twojej firmy.
  4. Mierzysz, by osiągnąć wynik.
  5. Weryfikujemy Twoje osiągnięcia.
  6. Dostajesz pierwszą gwiazdę L&G.
  7. Masz przed sobą nowy cel – kolejna gwiazda!

POZIOM 1 – „Członkostwo w Lean & Green”

Stwórz plan obniżenia poziomu emisji CO 2 o co najmniej 20% w ciągu pięciu lat w stosunku do określonego roku bazowego. Wyznacz konkretne i mierzalne cele, czas ich realizacji, a także sposób w jaki je osiągniesz. Bazuj na konkretnych pomiarach, raportach, analizach.

Jeśli Twój plan zdobędzie akceptację zespołu Lean & Green i opłacisz składkę członkowską, staniesz się członkiem społeczności Lean & Green i uzyskasz pierwszą odznakę:

Zatwierdzony plan zaczniesz realizować w swojej firmie i będziesz mógł cieszyć się z pierwszych, pozytywnych efektów!

POZIOM 2 – „Lean & Green *”

Po upływie określonego w planie czasu, zweryfikuj zgodność osiągniętych efektów z założonymi celami. Jeśli osiągnąłeś zakładane wskaźniki i Twoja emisja CO 2 do atmosfery obniżyła się o 20% w okresie maksymalnie 5-ciu lat, otrzymasz drugą odznakę – pierwszą gwiazdę Lean & Green:

POZIOM 3 – „Lean & Green **”

Skoro tak dobrze idzie Ci realizacja planu, kontynuuj dobrą passę! Ambitnie wyznaczaj firmie nowe cele, rozszerz zakres działań, korzystając z doświadczeń, które sam zebrałeś, a także inspirując się poczynaniami innych członków Lean & Green. Aby osiągnąć drugą gwiazdę Lean & Green, zredukuj emisję CO 2 o kolejne 10%, w czasie nie dłuższym, niż 3 lata.

POZIOM 4 – „Lean & Green ***”

Chcąc osiągnąć trzecią gwiazdę Lean & Green wykaż się jeszcze większym zaangażowaniem. Na podstawie danych, które dotychczas zebrałeś, rozszerz zakres działań, skup swoją uwagę na detalach i w ciągu dwóch kolejnych lat zmniejsz emisję CO 2 o 5%.

POZIOM 5 – „Lean & Green ****”

Czwarta gwiazda Lean & Green wymaga współpracy pomiędzy członkami działającymi w tym samym sektorze. Wspólny plan ma być kolejnym krokiem firm w kierunku 0% emisji CO2 .

POZIOM 6 – „Lean & Green *****”

Piąta gwiazda Lean & Green. Serio – jeszcze nikt jej nie uzyskał. Na całym świecie. Myślisz, że dacie radę i będziecie pierwsi?…