Członkostwo w ECR Polska dotyczy firm – to firmy (pracodawcy) formalnie przystępują do naszej organizacji.
W pracach poszczególnych forów i grup roboczych, jak i władzach – uczestniczą już konkretni ludzie, reprezentujący swoich pracodawców (będących Członkami ECR Polska). Składka członkowska dotyczy firmy – i nie jest zależna od zaangażowania reprezentujących Członka osób. Dzięki temu nasi członkowie i ich pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich projektach różnych grup roboczych, zgodnie ze swoją wiedzą i obszarem zainteresowań biznesowych pracowników.