Członkostwo w ECR związane jest z opłatą corocznej składki członkowskiej. Aby zostać członkiem ECR Polska należy:

1. Zapoznać się ze Statutem organizacji;

2. Pobrać Deklarację Członkowską (link do pliku do pobrania) z naszej strony, wydrukować ją, wypełnić i przesłać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na adres naszego biura:

ECR Polska
ul. Strzeszyńska 67c/1
60-479 Poznań

i jednocześnie skan podpisanej deklaracji e-mailem na adres: biuro@ecr.pl

3. Po otrzymaniu deklaracji członkowskiej ECR Polska wystawia niezbędne dokumenty do opłacenia składki;

4. Po opłaceniu składki członkowskiej firma staje się pełnoprawnym członkiem ECR Polska a jej pracownicy mogą bez ograniczeń aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach grup roboczych a także inicjować nowe projekty i prace organizacji w ramach określonych przez Statut i przepisy prawa.

Statut ECR Polska

Pobierz w pdf Statut ECR Polska i zapoznaj się z nim!

Deklaracja członkowska

Pobierz i wypełnij deklarację członkowską w ECR Polska!