Webinar Forum Podażowego

Mili Państwo!Serdecznie zapraszamy na przedświąteczny webinar w ramach Forum Podażowego ECR Polska. 10 i 17 gru...

Czytaj więcej

ECR w HR

Grupa podejmująca działania w celu minimalizacji luki pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy przez podniesie...

Czytaj więcej

Forum Podażowe (Supply Forum)

Grupa tworzona przez dyrektorów i menedżerów łańcuchów dostaw firm zrzeszonych w ECR Polska. Głównym zadani...

Czytaj więcej

Shopper Marketing

Celem grupy jest popularyzacja koncepcji Shopper Marketingu i promowanie najlepszych praktyk poprzez opracowanie ze...

Czytaj więcej

Forum Popytowe

Niegdyś grupa ds. Category Managementu, której prace zakończyły się wydaniem „Najlepszych praktyk Catego...

Czytaj więcej

Grupa EDI

Podstawowym celem grupy jest uzgadnianie i ujednolicenie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlo...

Czytaj więcej

Mob-E-Com

Grupa MobECom powstała w wyniku potrzeby dostosowania handlu do współczesnych technologi i w kontekście szybkie...

Czytaj więcej