Na rynku pracy coraz bardziej odczuwalny jest brak dostępności wykwalifikowanych pracowników operacyjnych. Ich pozyskanie staje się naglącym wyzwaniem branży FMCG, TSL i DIY, gdyż problem zapewnienia odpowiednich pracowników w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zahamowania jej rozwoju.

W reakcji na potrzeby naszych członków, ECR Polska powołało nową grupę roboczą – ECR w HR, skierowaną do wszystkich, dla których tematyka zarządzania ludźmi jest ważna i którzy na co dzień zmagają się z brakiem pracowników operacyjnych, tj. m.in. dla: Dyrektorów Personalnych, HR Managerów, HR Business Partnerów, osób odpowiedzialnych za rekrutację

Grupa robocza ECR w HR ma na celu:

1. Wspieranie działań mających na celu minimalizację luki pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy przez współpracę na rzecz podniesienia atrakcyjności branż FMCG, TSL i DIY w oczach potencjalnych pracowników operacyjnych:
– informowanie i edukowanie potencjalnych „rezerw” (młodzież, osoby 50+, kobiety bierne zawodowo, bezrobotni) na temat różnorodności stanowisk i ścieżek kariery oraz o możliwościach rozwoju dzięki pracy w szeroko rozumianej branży FMCG
– wspieranie członków w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy pracownik będzie się czuł wartościowy i doceniony (diversity & inclusion).

2. Wypracowanie modelu współpracy ze szkolnictwem zawodowym i średnim w celu dostosowania kształcenia do potrzeb branży FMCG i aktywizacji zawodowej młodzieży uczącej się przez:
– przekazywanie uczniom umiejętności miękkich i zawodowych (specjalistycznych, praktycznych), które będą mogli wykorzystać w pracy,
– dobre praktyki współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w naszej branży a szkolnictwem zawodowym.

Jesteśmy przekonani, że współpraca, którą rozwija i promuje ECR Polska, przyniesie korzyści i rozwiązania, które wpłyną na potencjalnych pracowników i przyniosą wartość dla pracodawców. Tym samym wzmocnią konkurencyjność i przyszłość nie tylko poszczególnych firm, ale całej branży – FMCG, TSL i DIY.

Inauguracja grupy roboczej nastąpiła podczas minionej edycji dorocznej konferencji ECR Forum (1-2 czerwca 2017). Wraz z naukowcami i praktykami HR przyjrzeliśmy się sytuacji na rynku pracy, a uczestnicy Forum mieli okazję podzielić się doświadczeniem i wymienić wiedzą i pomysłami na rozwiązanie problemów związanych z dostępnością pracowników.

Wystąpienia w czasie konferencji:
  • „Społeczeństwo i gospodarka jutra – dziś. Wpływ globalizacji i cyfryzacji na zachowania konsumentów i rynek pracowników” | dr hab Renata Włoch / DELab/Uniwersytet Warszawski
  • „Młodzi na rynku pracy: aspiracje a możliwości” | Marta Bulaj, Izabela Mleczko / Młodzi w Centrum LAB/SWPS
  • „Obrona pozycji konkurencyjnej dzięki budowaniu zróżnicowanych zespołów pracowniczych” | Marta Jabłonowska / Carrefour Polska.
Warsztaty:
  • „ECR w HR. Różnorodność zatrudnionych kluczem do konkurencyjności firmy”

Podjęte zagadnienia: 1. Jak radzić sobie z wyzwaniami, które niosą ze sobą zróżnicowane zespoły pracownicze, tak by móc w pełni wykorzystać ich potencjał? 2. Gdzie szukać rezerw rynku pracy? 3. W jaki sposób podnieść atrakcyjność branży FMCG, TSL i DIY dla osób młodych? 4. Jak sobie radzić z luką kompetencyjną u pracowników?

Raport Rynek pracy w Polsce. Jak wygrać trwającą rewolucję?

Przewodnik Rynek pracy w Polsce. Jak wygrać trwającą rewolucję? jest jedynym kompendium opisującym sytuację na polskim rynku pracy w szeroko rozumianej branży FMCG. Powstał on w odpowiedzi na zgłoszoną przez Członków organizacji ECR Polska potrzebę analizy zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki branży, zidentyfikowania wyzwań stojących przed pracodawcami, określenia wspólnych celów działania, a także wsparcia dla indywidualnych przedsiębiorstw zmagających się z problemem dostępności pracowników operacyjnych. Stanowi on swoistą kompilację dostępnych raportów i opublikowanych danych statystycznych, dotyczących polskiego rynku pracy, zbierającą w jednym miejscu ich najistotniejsze wnioski. Został on także poparty wywiadami z ekspertami – socjologami i praktykami – osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i HR w firmach członkowskich ECR Polska. Dzięki temu niniejszy raport obrazuje istotne zmiany zachodzące na rynku pracy i realne wyzwania, z którymi mierzą się pracodawcy w branży FMCG.

Pobierz

Pierwsze po wakacjach spotkanie grupy roboczej odbyło się 30 października 2017. Zainteresowanych jego efektami zapraszamy do kontaktu: biuro@ecr.pl, +48 606 159 357.