Grupa tworzona przez dyrektorów i menedżerów łańcuchów dostaw firm zrzeszonych w ECR Polska. Głównym zadaniem Forum jest wyznaczanie priorytetów usprawnień łańcuchów dostaw w obszarze tzw. „strony podażowej”, a więc logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, IT. Forum Podażowe promuje współpracę dla holistycznej optymalizacji i podnoszenia efektywności całych łańcuchów dostaw (end-to-end).

Forum Podażowe jest wiodącą grupą ECR Polska, ma rolę strategiczno-operacyjno-opiniodawczo-inicjującą. Z jednej strony – zleca i nadzoruje prace grupom roboczym powoływanym do zajęcia się konkretnymi zagadnieniami, z drugiej strony – rekomenduje działania i raportuje do Władz ECR Polska.

Wyjątkowa pozycja i znaczenie Forum Podażowego wynikają z dużego zaangażowania jego uczestników oraz obszaru działalności. Przyjęliśmy bowiem założenie, że „konkurujemy przede wszystkim na półce, natomiast współpracujemy nad rozwiązywaniem wspólnych problemów logistycznych”. Dzięki temu, na spotkaniach Forum toczą się otwarte i żywe dyskusje, co pozwala szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Forum ma zdefiniowane długofalowe priorytety, które wyznaczają zadania grupy. Obecnie większość prac przypisać można do jednego z obszarów:

  • Standaryzacja i Synchronizacja Danych Podstawowych (Standarisation & Master Data Synchronisation) – w tym obszarze zajmujemy się m.in. EDI, GDSN, kodowaniem i kodami kreskowymi, EPC itp;
  • OSA – Mierzenie Dostępności Towarów na Półce (On-Shelf Availability) i redukcja OOS (out-of-stocków);
  • Zrównoważony Rozwój Łańcuchów Dostaw (Sustainability);
  • Optymalizacja transportu, opakowań (w tym palet), i inne działania, które pozwolą nam się rozwijać minimalizując jednocześnie ujemny wpływ na środowisko.

Forum Podażowe w pełnym składzie spotyka się 3-4 razy w roku, w międzyczasie trwają prace i spotkania wyznaczonych grup roboczych.

ECR Polska – Forum Podażowe na LinkedIn