Niegdyś grupa ds. Category Managementu, której prace zakończyły się wydaniem „Najlepszych praktyk Category Managementu”. Obecnie skupia się na porządkowaniu najlepszych praktyk Shopper Marketingu, szczególnie w kontekście współpracy dostawców i detalistów.

Grupę tworzą osoby odpowiedzialne za Category Management, Shopper Marketing, Marketing Konsumencki, Trade Marketing i relacje z klientami.