Podstawowym celem grupy jest uzgadnianie i ujednolicenie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi.

Grupa ds. EDI powstała 9.11.2001 z inicjatywy członków ECR Polska. Grupa ma jednak charakter otwarty a jej członkami mogą być przedstawiciele zarówno członków ECR Polska jak i uczestników systemu GS1, pod warunkiem, że firmy te aktywnie zaangażowane są we wdrażanie rozwiązań EDI lub planują tego typu przedsięwzięcia w niedalekiej przyszłości.

Zasady działania grupy i opracowywania komunikatów:

  • Opracowane komunikaty są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronach www.
  • Propozycje nowych komunikatów oraz poprawek do istniejących może zgłaszać każdy uczestnik grupy.
  • Korzystanie z komunikatów wymaga aktywnego uczestnictwa w Systemie GS1.
  • Depozytariuszem komunikatów jest ILiM – GS1 Polska.
  • Członkowie grupy zobowiązani są stosować komunikaty w wersji zatwierdzonej przez Grupę.

Sekretariat grupy prowadzi GS1 Polska wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Pawłem Żebrowskim (e-mail: pawel.zebrowski@ilim.poznan.pl, tel: 601 655 823).

Link do strony Grupy EDI