W wyniku globalizacji procesów gospodarczych, w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku strategia ECR zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw na całym świecie. Stała się także punktem zainteresowania Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

24 lutego 1998 r. w hotelu Sheraton w Warszawie, na seminarium dotyczącym ECR została po raz pierwszy przedstawiona inicjatywa powołania ECR Polska.

Dwa dni później, 26 lutego 1998r., z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania, odbyło się w Poznaniu spotkanie założycielskie Klubu ECR Polska, w którym wzięło udział wiele produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych firm z całego kraju, zainteresowanych wdrożeniem elementów strategii ECR w swej działalności.

ECR Polska powstało na wzór podobnych organizacji działających w większości państw europejskich. Podążając za rozwojem inicjatyw ECR-owych, od 2004 roku działaliśmy jako „Porozumienie” – widziane jako forum, na którym wiedza i opracowywane rozwiązania w dziedzinie zarządzania łańcuchami dostaw funkcjonującymi według strategii ECR, zostają w sposób szybki i bezpośredni, a tym samym efektywny, prezentowane zainteresowanym przedsiębiorstwom.

Aby zachęcić przedsiębiorstwa do włączenia się do działalności ECR Polska, Instytut zadeklarował przyjęcie na siebie roli i obowiązków gospodarza spotkań i obsługi sekretariatu. Porozumienie płynnie przekształciło się w Związek Pracodawców ECR Polska – wpisany do KRS 30 czerwca 2010r. Tym samym, po blisko 12 latach działalności, dorobiliśmy się osobowości prawnej i własnej, prostej i przejrzystej struktury organizacyjnej.

ECR Polska a organizacje europejskie

W 2002 r. uzyskaliśmy statut „Organizacji partnerskiej” (associate member) ECR Europe. Do głównych korzyści dla Członków ECR Polska wynikających z tego faktu, należały:

  • dostęp do europejskich projektów realizowanych przez wiodące, światowe przedsiębiorstwa,
  • dostęp do wiedzy o zrealizowanych projektach przedsiębiorstw zrzeszonych w europejskich organizacjach ECR (przedmiot i zakres projektów, narzędzia, metody, wyniki),
  • dostęp do zamkniętego (przeznaczonego wyłącznie dla członków) europejskiego serwisu internetowego Rady ECR Europe.

W 2009r. powstało The Consumer Goods Forum (TCGF), wieńcząc 2-letni proces optymalizacji i łączenia globalnych organizacji biznesowych (CIES, Global Commerce Initiative, Global CEO Forum). ECR Europe zostało regionalną (europejską) platformą współpracy sektora FMCG, z tego też względu przeszło reorganizację – dostosowując strukturę i sposób działania do TCGF. Tym samym – powstał impuls do reorganizacji ECR Polska. Dzięki temu, zostaliśmy pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia ECR Europe, a nasza obecna forma prawna daje solidne podstawy rozwoju w przyszłości.