ECR Polska prowadzi swoją działalność od 1998r., początkowo w formie „klubu” w ramach Instytutu Logistyki i Magazynowania, od 2004r. – w formie „Porozumienia”, a od 1 lipca 2010r. – jako posiadający osobowość prawną, w pełni samorządny i niezależny Związek Pracodawców ECR Polska.

Misja ECR Polska jest tożsama z misją pozostałych organizacji ECR:
Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów – lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób.

Podstawowe cele ECR Polska:
* rozpowszechnianie wiedzy na temat koncepcji ECR;
* integracja partnerów w łańcuchu dostaw branży FMCG i innych;
* propagowanie kultury biznesu w myśl strategii ECR;
* tworzenie zbioru „Dobrych Praktyk”;
* wyznaczanie rynkowych standardów, opracowywanie narzędzi porządkujących rynek i usprawniających funkcjonowanie biznesu;
* wdrażanie strategii ECR w polskich przedsiębiorstwach.

Formy działania ECR Polska:
* grupy robocze i projekty realizowane w ramach tych grup;
* konferencje ECR Polska (w tym coroczne Forum Współpracy);
* wspólne projekty w ramach ECR Polska i ECR Community;
* warsztaty, szkolenia etc.

Obszary działalności ECR Polska określane są w oparciu o:
* Potrzeby, sugestie i problemy zgłaszane przez członków ECR Polska;
* Potrzeby polskich Konsumentów/Nabywców definiowane przez uczestników rynku FMCG;
* Priorytety i wytyczne ECR Europe;
* Priorytety i wytyczne The Consumer Goods Forum;
* Sprawdzone, wartościowe projekty innych organizacji ECR w Europie i na świecie (ECR National Initiatives Activation Project).