Struktura organizacyjna ECR Polska jest pochodną realizowanych zadań i wymogów obowiązującego prawa. Naszą intencją jest – w myśl wyznawanych zasad – działać skutecznie i wydajnie, stąd nasza administracja i struktura jest możliwie uproszczona.

Rolę, zadania i odpowiedzialności każdego z organów definiuje szczegółowo Statut ECR Polska, a także wewnętrzne regulaminy Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

Najwyższą władzę w ECR Polska posiada Walne Zgromadzenie (General Assembly). Tworzą je przedstawiciele wszystkich zrzeszonych firm, zgodnie z danymi przekazanymi w „Deklaracji Członkowskiej”. (Walne) Zgromadzenie Założycielskie ECR Polska odbyło się 25 marca 2010r.

Rada Nadzorcza (Board of Directors – BoD) wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Jej zadaniem jest bieżąca kontrola Zarządu, wytyczanie i zatwierdzanie strategicznych obszarów działań. Rada Nadzorcza tworzona jest przez wybranych reprezentantów maksymalnie 21 firm – 10 handlowych, 10 producenckich oraz 1 – reprezentującej dostawców usług i rozwiązań.

Zarząd ECR Polska odpowiada za realizację celów statutowych i wynikających z nich zadań, prac zleconych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, reprezentowanie Członków ECR Polska, a także za administrowanie organizacją i biurem (m.in zarządzanie finansami i pozostałymi zasobami, sprawozdawczość, kompatybilność prawną itp.). Zarząd ECR Polska jest jednoosobowy, funkcję Dyrektora Zarządzającego pełni Mateusz Boruta.

Członkowie ECR Polska na co dzień pracują w ramach Grup Roboczych, stałych lub tworzonych doraźnie na potrzeby realizacji określonych projektów.

Obecny skład Rady Nadzorczej, wybranej 29 października 2015 na lata 2016-2018, tworzą:

 1. Martin Beháň, Tesco (Polska)
 2. Joanna Bohdanowicz, Procter and Gamble
 3. Gary Cattell, Kompania Piwowarska
 4. Philippe Chauvel, Carrefour Polska
 5. Jerzy Cichostępski, Makro Cash and Carry Polska
 6. Nuno Dias, Jeronimo Martins Polska
 7. Paweł Gurgul, Pepsico Consulting Polska
 8. Adrien Homolle, L’Oreal Polska
 9. Nikos Kalaitzidakis, Coca-Cola HBC Polska
 10. Bedros Kalfayan, Nivea Polska
 11. Marek Kopyto, Unilever Polska
 12. Wojciech Król, Colgate-Palmolive Poland
 13. Stanisław Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania
 14. Marek Moczulski, Bakalland
 15. Małgorzata Piekarska, Auchan Poland
 16. Simon Smith, Nestle Polska

Funkcję współ-przewodniczących rady nadzorczej objęli Nikos Kalaitzidakis (Coca-Cola HBC) oraz Philippe Chauvel (Carrefour).

 

W Radzie Nadzorczej poprzednich kadencji zasiadali m.in. także:

 • David Antunes, Makro Cash & Carry
 • Eduardo Brito, Jeronimo Martins Polska
 • Jean Charles Bondy, L’Oreal
 • Guillaume de Colonges, Carrefour Polska
 • Pierre Detry, Nestle
 • Jean-Noël Divet, L’Oreal
 • Therry Etchemendigaray, Carrefour Polska
 • Rafael Gasset, Real,-
 • Stefan Golonka, Kraft Foods (Co-Chairman)
 • Christophe Guille, Pepsico
 • Elżbieta Hałas, Instytut Logistyki i Magazynowania
 • Kef van Helbergen, Real (Co-Chairman)
 • Andrew Highcock, Kompania Piwowarska
 • Stuart Irvine, Nestle
 • Dariusz Kalinowski, Stokrotka
 • Adam Manikowski, Tesco (Polska)
 • Katarzyna Milanović, Nivea Polska
 • Michał Mrowiec, Unilever (Co-Chairman)
 • Dan Nistor, Coca-Cola (Co-Chairman)
 • Zoltan Novak, Mondelez
 • Vitaliy Novikov, Coca-Cola HBC
 • Marian Owerko, Bakalland
 • Andreas Pawlenka, Makro C&C
 • Frank Peplinski, Tesco
 • Marzena Piórko, Kompania Piwowarska
 • Richard Reed, Procter & Gamble (Co-Chairman)
 • Guillaume Seneclauze, Carrefour
 • Wojciech Sobieszak, CPP Toruń Pacific
 • Pedro Pereira da Silva, Jeronimo Martins
 • Wioletta Rosołowska, L’Oreal Polska
 • Wilbert Stoffelen, Makro
 • Heinz-Jürgen Stüting, Nivea Polska
 • Marek Szeib, Auchan Polska
 • Tomasz Waligórski, Jeronimo Martins Dystrybucja (Co-Chairman)
 • Jarosław Wawerski, Tradis
 • Marek Wesołowski, Stokrotka