Olbrzymią wagę przykładamy do poszanowania prawa, w szczególności do prawa konkurencji. Znajduje to odzwierciedlenie we wszelkich działaniach ECR Polska. Zawsze i na wszystkich spotkaniach działamy w ramach najlepszych praktyk postępowania i poszanowania prawa.

Formalne aspekty funkcjonowania ECR Polska reguluje Statut ECR Polska (przyjęty na Walnym Zgromadzeniu 30 maja 2012). Wzorując się na ECR Europe Anti-Trust Compliance Guidelines, przyjęliśmy także specjalną deklarację w tym zakresie.