ECR Polska

to skuteczna i wydajna organizacja non-profit, aktywnie wspierająca lepszą współpracę uczestników łańcuchów dostaw, mającą na celu podnoszenie wydajności – poprzez dostarczanie wiedzy, wsparcia i aktywnej platformy wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Historia

O ECR

ECR (Efficient Consumer Response – Wydajna Reakcja na Potrzeby Konsumenta/Nabywcy, często spotykane tłumaczenie to również Efektywna Obsługa Konsumenta) jest koncepcją funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów częstego zakupu.

Łączy wiele elementów koncepcji optymalizacyjnych, nadając im dodatkową wartość – wynikającą ze współpracy partnerów handlowych.

W praktyce koncepcja ECR stanowi podstawę budowania nowoczesnej strategii zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, detaliści i dostawcy usług (logistycznych, informatycznych, badawczych) współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta.

ECR Polska jest częścią ECR Community.

ECR Community to działające non-profit globalne stowarzyszenie krajowych organizacji ECR i ich partnerów, obejmujące producentów, sieci handlowe, dostawców rozwiązań i stowarzyszeń branżowych z branży FMCG i DIY i  promujące ideę współpracy we wspólnych obszarach.

Krajowe organizacje ECR, zrzeszając lokalne firmy, tworzą neutralną platformę do rozwoju i współdzielenia najlepszych praktyk w obszarach, które są wzajemnie korzystne, takich jak łańcuchy dostaw, zarządzanie kategoriami, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa.

Zakres działania ECR Community to m. in. grupy robocze, publikacje – Blue Books, zbiory najlepszych praktyk dla detalistów i producentów, raporty, spotkania i webinary, w obszarach takich jak łańcuchy dostaw, zarządzanie stratami, zarządzanie kategoriami, dostępność na półce, zrównoważony rozwój czy gospodarka obiegu zamkniętego.

Misja

Co robimy?

Rozwijamy współpracę, by zaspokoić potrzeby Klientów, lepiej, szybciej i mniejszym kosztem.

Wizja

Jak robimy?

Wspieramy Członków w zrównoważonym rozwoju i cyfrowej transformacji.

Przekonania

W co wierzymy?

Wierzymy, że wszystkie cele biznesowe można osiągnąć z poszanowaniem środowiska, rozwijając się w sposób zrównoważony.

Dla kogo ECR?

Organizacje propagujące koncepcję ECR na całym świecie skupiają zarówno firmy produkcyjne, jak również handlowe – dystrybutorów i detalistów dóbr szybko rotujących, a także firmy z branż świadczących usługi na rzecz branży FMCG. Zgodna współpraca partnerów handlowych w całym łańcuchu dostaw prowadzi do osiągania wspólnych korzyści.

Co uzyskuje się w zamian?

  • lepsze planowanie produkcji i sprzedaży
  • zmniejszenie zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha
  • skrócenie czasu przepływów
  • eliminację zbędnych kosztów
  • wyeliminowanie transakcji papierowych
  • podniesienie poziomu obsługi
  • podniesienie kompetencji zespołu

Jak zostać członkiem ECR?

Kliknij, aby się dowiedzieć.

Wierzymy, że to wszystko możesz osiągnąć z poszanowaniem środowiska, rozwijając się w sposób zrównoważony.

Mateusz Boruta

Mateusz Boruta

Dyrektor Zarządzający

ECR Polska funkcjonuje ponad 20 lat. Przez ten czas udało się zrealizować setki ekscytujących projektów, nawiązać bezcenne relacje i osiągnąć naprawdę wiele.

Mówi się, że zmiany to jedyna z rzeczy, które są w życiu pewne. Świat zmienia się na naszych oczach w zawrotnym tempie. Zmieniamy się również my!

Gdybym miał wskazać dwa słowa, które charakteryzują dzisiejszy kształt ECR Polska, byłoby to: WSPÓŁPRACA oraz SUSTANABILITY. Zdecydowanie tak! Każdy projekt, w który się aktualnie angażujemy, ma swoje źródła w takim podejściu.

Walka ze zmianami klimatu to już dzisiaj nie tylko trend, to sposób myślenia. Pod parasolem programu Lean&Green Polska, zapraszamy do długoterminowego zaangażowania się w walkę z emisją CO2. Słowem kluczem w tej walce nadal jest współpraca. Wstępując do tej społeczności, otrzymasz ambitne, ale bardzo realne cele oraz wsparcie w ich realizacji. Zawsze staramy się podchodzić do wyzwań kompleksowo, dlatego postanowiliśmy wprowadzić na polski rynek rozwiązanie BIGMILE. To doskonałe narzędzia do monitorowania Twojego śladu węglowego. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego rozwiązania. Jego potencjał analityczny jest powalający. Walka z klimatem to bez wątpienia długoterminowe starcie. Chcemy byście rozwijali się w tym czasie we właściwym kierunku, podejmowali optymalne decyzje. Taki jest nasz cel.

Kolejny obszar łańcuchów dostaw, który ma wiele wyzwań przed sobą to branża kierowców. Kierowcy stanowią bardzo ważną tkankę w logistyce, a jak wynika z naszych badań i obserwacji, w ostatnich latach mocno zaniedbaną. Narastający niedobór kierowców już dzisiaj dotyka wiele firm, a niestety ogromna fala kulminacyjna jest jeszcze przed nami. To ostatni dzwonek, by przeciwstawić się niekorzystnym tendencjom. W ostatnim roku udało nam się przenieść projekt pod nazwą Nić Ariadny ze sfery pomysłu i założeń do rzeczywistości. Tak powstał System Navigor – system, który ułatwiając pracę kierowcy, daje wiele konkretnych korzyści wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw. W jego rozwoju aktywnie uczestniczy coraz większa grupa kierowców, którzy za pomocą wygodnej aplikacji, pomagają sobie nawzajem w zdobywaniu informacji niezbędnych w sprawnej realizacji zleceń. Tak – to kolejny projekt, dla którego współpraca jest kluczowa. Twoja firma również może przyłączyć się aktywnie do tej inicjatywy, do czego gorąco zachęcam!

Wraz z Navigorem rozwijamy siostrzany program – Lokalizacja Przyjazna Kierowcom. Został stworzony dla firm, które są po dobrej stronie mocy i które rozumieją, że o kierowców w swoich lokalizacjach warto dbać, dostosowując obiekty logistyczne do ich potrzeb. Wierzę, że rozwój tych inicjatyw może być podstawą zdrowych łańcuchów dostaw.

Nadal kontynuujemy współpracę w ramach Forum Podażowego – inicjatywy, która od lat się świetnie sprawdza, która umożliwia wszystkim członkom dostrzegać nowe rynkowe wyzwania, ale co ważniejsze – dzięki Forum – udaje nam się wypracowywać wspólne rozwiązania, które służą całej branży, a nie pojedynczym firmom.

Zaufali nam