Jak zostać członkiem ECR Polska?

Aby zostać członkiem ECR Polska, należy:

 1. Zapoznać się ze Statutem organizacji;
 1. Pobrać Deklarację Członkowską (link do pliku do pobrania) z naszej strony, wydrukować ją, wypełnić i przesłać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na adres naszego biura:

  ECR Polska
  Strzeszyńska 67c/1
  60-479 Poznań

  i jednocześnie skan podpisanej deklaracji e-mailem na adres: ecr@ecr.pl

 1. Członkostwo w ECR związane jest z opłatą corocznej opłaty członkowskiej. Po otrzymaniu deklaracji członkowskiej ECR Polska wystawia niezbędne dokumenty do opłacenia składki;
 1. Po opłaceniu składki członkowskiej firma staje się pełnoprawnym członkiem ECR Polska, a jej pracownicy mogą bez ograniczeń aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach grup roboczych, a także inicjować nowe projekty i prace organizacji w ramach określonych przez Statut i przepisy prawa.