Palety

karty-oceny-palet

Licencje

W sprawie licencji prosimy kontaktować się z:
Polski Komitet Narodowy EPAL
tel. 52 354 90 56, info@epal.org.pl, epal.org.pl

Związek Producentów Europalet UIC
tel. 32 269 06 39, biuro@zpeuic.pl, uic-eur.pl.

ECR Polska problemem palet zajęło się już w 2004 roku, kiedy odebrano spółce PKP Cargo prawo do nadawania licencji na produkcję palet. Palet dobrej jakości na rynku brakowało, niejasne też były przyczyny tych zawirowań.

Ponieważ palety EUR, jako powszechny nośnik, dotyczą bardzo wielu uczestników łańcuchów dostaw, nie sposób ten problem rozwiązać z perspektywy pojedynczego przedsiębiorstwa. Dlatego też rozpoznaniem zagadnienia zajęto się w ramach Porozumienia ECR Polska. W 2005 przygotowany został Raport, wydany przez Instytut Logistyki i Magazynowania – opisujący kompleksowo specyfikę polskiego rynku pod względem wykorzystania i użytkowania palet EUR – funkcjonujących standardów, występujących problemów, potencjalnych rozwiązań.

Raport ten stał się także przyczynkiem dalszych prac – opracowania Karty Oceny Palet – przyjaznych użytkownikom plakatów mówiących o kluczowych cechach palet EUR, o dopuszczalnych uszkodzeniach, jak i wadach dyskwalifikujących palety z dalszego obrotu. Karty te regularnie uaktualniamy i drukujemy.

Opracowaliśmy także tzw. Arkusz Paletowy – arkusz kalkulacyjny pozwalający obliczyć koszt jednokrotnego użycia własnej palet EUR – ujawniający koszty ukryte, dzięki temu dający rzetelne przesłanki podejmowania dalszych decyzji w obszarze gospodarki paletowej.

Owocem tych kilkuletnich doświadczeń są też szkolenia dotyczące prawidłowej gospodarki paletami, opracowane przez ECR Polska, oparte na pracy naszej organizacji oraz doświadczeniach jej członków.

SKLEP ECR

Kup oryginalne Karty Oceny Palet z gwarancją aktualności i najlepszej dostępnej jakości lub zamów szkolenie paletowe!

Karty Oceny Palet

UWAGA!

Nowe oznaczenia palet w otwartym poolu!

Na polskim rynku pojawiły się już palet EPAL oraz UIC, których oznaczenia są nadrukowane (specjalna technologia druku atramentowego) – zamiast, jak dotąd – wypalane. Oba sposoby znakowania są dopuszczalne przez normy tych organizacji. Dodatkowo – od stycznia 2024 r. oficjalnie można już zamawiać palet EPAL z kodem QR.

Karty Oceny Palet uwzględniają te zmiany w najnowszej wersji 7, która została opublikowana na początku kwietnia 2024 r.

Karty Oceny Palet wersja 7 – proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową, kompendium wiedzy na temat palet, zawierające:

  • Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL (aktualizacja: 01.03.2024)
  • Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EUR/UIC (aktualizacja: 01.03.2024)
  • Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady (aktualizacja: 01.03.2024)

Aktualnie obowiązujące wersje Kart Oceny Palet:

  • w języku polskim: wersja 7, opublikowana 04.04.2024

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR Polska, PKN EPAL, przedstawicieli UIC oraz POHiD.

KOP zielona
cechy prawidłowej palety EPAL

PAC green
EPAL pallets

KOP zielona
cechy prawidłowej palety EUR

PAC green
EUR pallets

KOP czerwona
niedopuszczalne wady palet (EPAL i EUR)

PAC red
unacceptable flaws of EPAL and EUR pallets

Karty Oceny Palet Małych

Karty Oceny Palet Małych (wersja 2) – proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową, kompendium wiedzy na temat palet o rozmiarach 800×600 mm i 400×600 mm, zawierające:

  • Karta ZIELONA – cechy prawidłowych palet
  • Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR Polska, Becker, PKN EPAL i NDHP.
Poniżej prezentujemy aktualne Karty Oceny Palet Małych – w wersji 2, obowiązujące od 2019.10.15.

KOPM zielona: cechy charakterystyczne

karta-oceny-palet-malych

KOPM czerwona: wady niedopuszczalne

karta-oceny-palet-malych-czerwona

Arkusz Paletowy

Proste i skuteczne narzędzie do obliczania kosztów użytkowania palet typu EUR. Arkusz Paletowy powstał w wyniku prac Forum Podażowego – grupy roboczej ECR Polska (d. Forum Dyrektorów Logistyki i Łańcuchów Dostaw).
Zadaniem aplikacji jest obliczenie łącznych rzeczywistych (w tym także ukrytych) kosztów użytkowania palet w danym systemie.
Wiedza pozyskana dzięki niniejszemu arkuszowi pomoże Państwu podjąć dalsze decyzje w zakresie zarządzania obiegiem palet.

FAQ

Palety EPAL to palety produkowane od 1 sierpnia 2013r. na licencji Polskiego Komitetu Narodowego Epal; do lipca 2013 termin ten odnosił się do palet EUR produkowanych na licencji PKN Epal. Od sierpnia 2013r. PKN Epal nadaje licencje na produkcję palet oznaczonych wyłącznie logo EPAL. Palety EPAL produkowane są w oparciu o Kartę UIC-435-2, podobnie jak palety EUR. Wymienialność palet EUR na EPAL i odwrotnie zależy do woli użytkowników. ECR Polska rekomenduje wymianę palet EUR na EPAL i EPAL na EUR, o ile spełniają one kryteria jakościowe palet EUR, jak i EPAL.

Określenie to może odnosić się dla palet EUR z oznaczeniem UIC. Oznaczenie to sukcesywnie zastępowało oznaczenia kolei narodowych na paletach EUR produkowanych od 2013r.

W sprawie licencji proszę kontaktować się z:

Polski Komitet Narodowy EPAL, 52 354 90 56, info@epal.org.pl, http://epal.org.pl/

Związek Producentów Europalet UIC, 32 269 06 39, biuro@zpeuic.pl, http://www.uic-eur.pl/.

Tak, standard Karta UIC-435 EUR przewiduje możliwość stosowania wsporników zarówno z drewna litego, jak i sprasowanych trocin.

Obowiązek umieszczania klamer kontrolnych dotyczy znacznej części nowych palet EPAL, a do 2013r dotyczył też palet EUR – z cechą EPAL, a także MAV (węgierskich), ÖBB (austriackich).

Klamry kontrolne lub gwoździe paletowe (tzw. gwoździe naprawcze) powinny posiadać używane palety EPAL (produkowane od sierpnia 2013), jak i palety EUR z cechami EPAL, MAV i ÖBB. Brak klamry na palecie używanej nie dyskwalifikuje jej.

Tak, podmiot do tego uprawniony (posiadający licencję PKN Epal na naprawę palet) wbiciem gwoździa naprawczego zaświadcza, że dana paleta spełnia kryteria Karty UIC 435 i może być dalej użytkowana jako paleta EPAL.

– gwoździe naprawcze są wymagane dla wszystkich palet po naprawie (potwierdzają jej dokonanie zgodnie z licencją, w autoryzowanym zakładzie)

– są zalecane dla palet używanych

– są wymagane w przypadku zakupu palet używanych od firm zrzeszonych w PKN EPAL.

Obecność naprawczego potwierdza zgodność danej palety ze stawianymi im w Karcie UIC-435 wymaganiami, przede wszystkim w zakresie wytrzymałości i nośności.

PKN EPAL jest Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Producentów Palet, zrzesza producentów palet EUR oraz firmy zajmujące się ich naprawą.

Prawo nabijania tzw. gwoździ naprawczych mają wyłącznie członkowie PKN EPAL, posiadający licencję na naprawę palet. Wbicie takiego gwoździa potwierdza, że paleta spełnia odpowiednie normy jakościowe i wytrzymałościowe. Użytkownicy palet mogą zlecić firmie posiadającej odpowiednią licencję EPAL naprawę i/lub sortowanie (ponowną certyfikację z użyciem gwoździa naprawczego) palet będących w ich użyciu.

Faktura VAT jest dokumentem poświadczającym dokonanie transakcji (np. nabycie palet określonego typu). Każdy nabywca powinien we własnym interesie zweryfikować jakość kupowanego towaru (w tym i palet) oraz zgodność zamówienia/dostawy z fakturą.

Informacje te publikowane są na stronie PKN Epal w zakładce „Członkowie” (osobno licencje na produkcję oraz licencję na naprawę, a także informacja o licencjach cofniętych oraz czasowo zawieszonych).

Tzw. „legalizację” palet reguluje uchwała Zarządu PKN Epal (obligująca członków PKN Epal, tj. m.in. firmy naprawiające palety EUR, do poświadczania zgodności weryfikowanych palet z kartą UIC-435).

Palety pochodzące z nielegalnej produkcji nie mogą być legalizowane przez firmy naprawiające zrzeszone w PKN Epal. Legalizacja palet gwoździem naprawczym dotyczy tylko i wyłącznie tych palet, które znajdują się już w obiegu (palety używane) i są sortowane, naprawiane i wprowadzane ponownie do obiegu przez członków PKN Epal. Idea legalizowania palet nie polega na legalizacji nielegalnej produkcji, a jedynie na potwierdzaniu zgodności używanych palet z Kartą UIC-435, które są wprowadzane do powtórnego obiegu przez członków PKN Epal. Nie ma możliwości, żeby ktoś jawnie produkował palety nielegalnie, a członkowie PKN Epal je „certyfikowali” gwoździem naprawczym. Za takie postępowanie grozi m.in. natychmiastowa utrata licencji.

Warunkiem legalizacji palet jest przybicie gwoździa naprawczego przez uprawniony podmiot zrzeszony w PKN Epal, który posiada licencję na naprawę palet; tym samym odpowiada on za zweryfikowanie i potwierdzenie jej jakości zgodnie z normami zawartymi w Karcie UIC-435.

Producent palet nielegalnych jest ścigany za przestępstwo dot. używania podrobionych znaków towarowych, zgodnie z prawem polskim (o ile możliwe jest ustalenie, kto jest faktycznym producentem takich palet); może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Na palecie nie pojawi się dodatkowy wypalony numer producenta palety, a jedynie numer licencji na naprawę palet, umieszczony na gwoździu naprawczym. Podmiot naprawiający bierze odpowiedzialność za palety, na które nabija gwoździe naprawcze.

Nie. Paleta posiadająca niecertyfikowane (bez atestu) gwoździe używane do produkcji palet nie może być legalizowana gwoździem naprawczym.

Nie ma takiej możliwości, aby producenci palet celowo produkowali palety poza standardem i je następnie legalizowali gwoździem naprawczym. Palety produkowane na licencji PKN EPAL podlegają kontroli m.in. przez Bureau Veritas. Jeśli tego rodzaju przypadek zostanie zlokalizowany to z pewnością poza utratą licencji, skierowany zostanie wniosek o ukaranie danego podmiotu przez PKN EPAL.

Koszty legalizacji ponoszone są zawsze przez firmę, która posiada do tego licencję (członek PKN Epal). W zależności od umów handlowych z innymi podmiotami, koszty te są przenoszone na podmiot, który zleca taką operację (np. firma, który wysyła swoje towary na paletach EUR).

Tak. Paleta po usunięciu gwoździa certyfikującego staje się paletą jednorazową. Może być ponownie sprawdzona przez uprawniony podmiot i w przypadku spełnienia odpowiednich norm – gwóźdź naprawczy może zostać ponownie nabity.

Nie dopuszcza się legalizacji palet pochodzących z nielegalnych źródeł. W przypadku stwierdzenia takiego procederu w stosunku do obu podmiotów będą wyciągane właściwe konsekwencje zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

W takim wypadku należy zwrócić się z reklamacją do Państwa klienta. Jeśli posiada on firmę, z którą współpracuje w ramach sortowania/napraw/legalizacji palet, to zwraca się on z pytaniem do takiej firmy, a firma naprawiająca palety realizuje reklamację. Jeśli firma ta nadal twierdzi, iż paleta spełnia standard palety EPAL, a Państwo są odmiennego zdania, możecie Państwo zwrócić się do PKN Epal z prośbą o dokonanie kontroli takiej palety. Jeśli Państwa klient nie posiada takiej firmy, to oddawana paleta nie jest tak naprawdę certyfikowana (z pewnością była, co potwierdza gwóźdź paletowy, ale odbyło się to wcześniej) i w międzyczasie uległa zniszczeniu.

To zależy od umowy, jaką posiadają Państwo z firmą naprawiającą palety. Jeśli firma taka bierze odpowiedzialność za tego rodzaju przypadki, to macie Państwo prawo żądać zadośćuczynienia. Jeśli firma taka robi to notorycznie, należy zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PKN Epal.

Jeśli współpracujecie Państwo z firmą, zajmująca się dla Państwa sortowaniem palet EPAL oraz EUR, to w tym wypadku każda taka paleta powinna posiadać taki sam gwóźdź naprawczy. Palety legalizowane przez jedną firmę powinny mieć jeden numer (wynika to z numeru przyznanej licencji). W tego rodzaju przypadkach proszę zwrócić się do tejże firmy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały przygotowane w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę, nie są one jednak źródłem prawa.
Autorzy odpowiedzi, ECR Polska i Instytut Logistyki i Magazynowania, nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się do newslettera korzystając z formularza poniżej.

Będziemy przesyłać Tobie informacje i aktualności na ten temat.