Zapewnić wysoką dostępność towarów przy niskim stanie zapasów – najnowsza instrukcja dobrych praktyk, opracowana przez ECR Community, wyjaśnia, jak to osiągnąć

Nowy przewodnik VMI, opracowany i opublikowany przez ECR Community, wyjaśnia, jak zapewnić lepszą dostępność towarów przy relatywnie niskim stanie zapasów. Oprócz zestawu dobrych praktyk, opisuje zasady VMI, wytyczne implementacji oraz wskaźników kontrolnych. Bezpłatną kopię można pobrać tu: www.gs1.ch/ecr

Przewodnik Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania VMI – zalecenia ECR Community wskazuje strategie uzupełniania (replenishment strategy), opierające się na efektywnej współpracy, które umożliwiają osiągniecie wysokiej dostępności towarów przy jednoczesnym niskim stanie zapasów. Publikacja składa się z aktualnych artykułów ekspertów zarządzania łańcuchem dostaw, zarówno praktyków, jak i naukowców, zawiera także wyniki badań przeprowadzonych w 15 krajach (w tym Polsce). Ponadto, poruszone w niej zostały tak kluczowe aspekty zarządzania łańcuchem dostaw, jak zasady i organizacja VMI, istotne kategorie, wytyczne wdrożeniowe, wskaźniki kontrolne, cele i koordynacja narzędzi IT. Instrukcja opisuje najnowsze podejście do koncepcji VMI oraz zawiera narzędzia i szablony, które umożliwią sprawne zastosowanie jej w praktyce przez menedżerów łańcucha dostaw. To niezbędny zestaw informacji dla wszystkich, którzy pracują i/lub zarządzają łańcuchem dostaw w Europie.

Przewodnik, w którego powstanie zostało zaangażowanych 15 organizacji GS1 i ECR we współpracy z dr Hele Hammer z Uniwersytetu w Tallinie, pod kierownictwem GS1 w Szwajcarii, jest wynikiem unikatowej w swej skali współpracy. Valentin Wepfer, zastępca CEO GS1 Szwajcaria, wyjaśnia: „Modele procesowe muszą zostać sprawdzone w wielu krajach, by były uniwersalne. Instrukcja VMI, którą oddajemy do użytku, jest pierwszym krokiem w stronę współpracy, która powinna się pogłębiać”.

Declan Carolan, Co-Chairman ECR Community, dodaje: „Bardzo dobrze składa, że Przewodnik VMI jest pierwszą publikacją ECR Community (wcześniej ECR Europe), gdyż świetnie oddaje on cel ECR Community – bycie ‘okrętem flagowym współpracy’”.

Informacje prasowe do pobrania: Przewodnik VMI – informacja prasowa ECR Polska / ECR_PR_vmi-Guide 2016