ECR Polska problemem palet zajęło się już w 2004 roku, kiedy odebrano spółce PKP Cargo prawo do nadawania licencji na produkcję palet. Palet dobrej jakości na rynku brakowało, nie jasne też były przyczyny tych zawirowań.

Ponieważ palety EUR, jako powszechny nośnik, dotyczą bardzo wielu uczestników łańcuchów dostaw, nie sposób ten problem rozwiązać z perspektywy pojedynczego przedsiębiorstwa. Dlatego też rozpoznaniem zagadnienia zajęto się w ramach Porozumienia ECR Polska. W 2005 przygotowany został Raport, wydany przez Instytut Logistyki i Magazynowania – opisujący kompleksowo specyfikę polskiego rynku pod względem wykorzystania i użytkowania palet EUR – funkcjonujących standardów, występujących problemów, potencjalnych rozwiązań.

Raport ten stał się także przyczynkiem dalszych prac – opracowania Karty Oceny Palet – przyjaznych użytkownikom plakatów mówiących o kluczowych cechach palet EUR, o dopuszczalnych uszkodzeniach, jak i wadach dyskwalifikujących palety z dalszego obrotu. Karty te regularnie uaktualniamy i drukujemy.

Opracowaliśmy także tzw. Arkusz Paletowy – arkusz kalkulacyjny pozwalający obliczyć koszt jednokrotnego użycia własnej palet EUR – ujawniający koszty ukryte, dzięki temu dający rzetelne przesłanki podejmowania dalszych decyzji w obszarze gospodarki paletowej.

Owocem tych kilkuletnich doświadczeń są też szkolenia dotyczące prawidłowej gospodarki paletami, opracowane przez ECR Polska, oparte na pracy naszej organizacji oraz doświadczeniach jej członków.

LICENCJE

W sprawie licencji prosimy kontaktować się z:
Polski Komitet Narodowy EPAL
52 354 90 56, info@epal.org.pl, epal.org.pl

Związek Producentów Europalet UIC
32 269 06 39, biuro@zpeuic.pl, uic-eur.pl.