Napisz

Jeśli masz pytanie, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi, skontaktuj się z Biurem ECR Polska: biuro@ecr.pl

Zadzwoń

Jeśli masz pytanie, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi, skontaktuj się z Biurem ECR Polska: +48 61 226 30 78


Odpowiedzi na powyższe pytania zostały przygotowane w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę, nie są one jednak źródłem prawa. Autorzy odpowiedzi, ECR Polska i Instytut Logistyki i Magazynowania, nie ponoszą za nie odpowiedzialności.