Cele projektu

Speed Docking to projekt, który miał nie tylko przynieść oszczędności kosztów logistycznych, ale również umożliwić zebranie konkretnych danych umożliwiających ocenę efektywności procesów w łańcuchach dostaw, oszacowanie kosztów środowiskowych i społecznych.
Celem projektu Speed Docking jest więc przede wszystkim wyeliminowanie strat na etapie rozładunku, a tym samym przyspieszenie całego łańcucha dostaw, dzięki czemu stanie się on bardziej zrównoważony. Dzięki zastosowaniu elementu gry i rywalizacji udaje się nie tylko zdobyć zaangażowanie zespołów, ale jednocześnie zebrać ogromne ilości danych pochodzących z pomiarów w ramach konkurencji. Analiza tych informacji pozwala na wnioski dotyczące wydajności łańcuchów dostaw, porównanie procesów u różnych dostawców i w różnych Centrach Dystrybucji, a także wskazanie obszarów możliwych usprawnień.
Speed Docking to projekt, który pozwala trzem najważniejszym uczestnikom łańcuchów dostaw: producentom, dystrybutorom i detalistom, a także operatorom logistycznym dyskusję na temat innych obszarów usprawnień i optymalizacji procesów. Potencjał poprawy jest ogromny, a redukcja strat możliwa jest nie tylko poprzez lepsze planowanie, terminowe dostawy, użycie etykiet logistycznych czy komunikatów EDI, ale również dzięki współdzieleniu transportu przez połączenie mniejszych dostaw różnych producentów, aby w pełni wykorzystać przestrzeń załadunkową, czy w końcu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń usprawniających i automatyzujących rozładunek, takich jak np. przenośniki łańcuchowe.

Zasady konkursu

Raz w roku przez 10 tygodni, zwykle w okresie od marca do maja, w Centrach Dystrybucji mierzony jest czas całego cyklu rozładunku ciężarówek z towarami producentów, biorących udział w mistrzostwach. Czas mierzony jest dzięki zainstalowanym w ciężarówkach komputerom pokładowym i rejestrowany jest na bramie Centrum Dystrybucyjnego od momentu przyjazdu do chwili wyjazdu samochodu. Aby umożliwić rzetelne porównanie czasów, stosowane są specjalne algorytmy umożliwiające znormalizowanie różnych rozmiarów dostaw. W przypadku niepełnych ciężarówek obliczana jest wartość ważona do pełnego załadunku. Czas całkowitego cyklu rozładunku uzyskany na podstawie tych obliczeń porównywany jest z czasami pozostałych uczestników mistrzostw.
Zwycięzcy wyłaniani w cyklach tygodniowych otrzymują nagrodę tygodnia. Zespół, który uzyskał najkrótszy średni ważony czas rozładunku w całym okresie trwania konkursu, wygrywa Mistrzostwa i zdobywa nagrodę główną. Klasyfikacja w Polsce prowadzona jest oddzielnie dla magazynów centralnych sieci multiformatowych, convenience i cash & carry oraz dla sieci dyskontowych.

Organizator

Licencję na organizację konkursu Speed Docking ma holenderska organizacja Connekt (http://www.connekt.nl/). Za opracowanie systemu pomiarów, dostarczenie urządzeń i oprogramowania odpowiada firma Caroz (http://www.caroz.com/). Organizacją konkursu w Polsce zajęła się ECR Polska.

Poprzednie edycje – historia projektu i wyniki

W 2011 w siedzibie holenderskiego oddziału firmy Mars, powstał pomysł, by cele związane z poprawą wydajności łańcuchów dostaw zrealizować w oparciu o projekt, w który zaangażowani będą zarówno producenci, jak również dystrybutorzy i dostawcy usług logistycznych.
Dostrzeżono tam ogromny potencjał komercyjny wynikający z bardziej efektywnego procesu rozładunku, a co za tym idzie – zdano sobie sprawę z konieczności zmian na tym etapie łańcucha. Efektem tych przemyśleń jest skutecznie realizowany projekt Speed Docking Championship, który z każdym rokiem rozwija się w kolejnych krajach europejskich.

Pierwszy konkurs Speed Docking zorganizowano w Holandii w 2011, w centrach dystrybucji firmy Mars. Projekt umożliwił zebranie danych dotyczących procesu rozładunku ciężarówek i wykazał istotne zmiany na korzyść w czasach całego cyklu rozładunku. Zachęceni sukcesem pierwszej edycji logistycy Marsa postanowili kontynuować projekt. O korzyściach wynikających z udziału w zawodach Speed Dockingu przekonali firmę Heinz, która dołączyła do projektu w roku kolejnym.
W 2012 w zawodach Speed Dockingu mierzono czas podczas 3247 rozładunków w 46 punktach należących do detalistów i 116 hurtowych centrach dystrybucji. Oszacowano, że dzięki drugiemu konkursowi Dutch Speed Docking Championship, czas całkowitego cyklu rozładunku zmniejszono o 32% (w porównaniu do czasów z roku poprzedniego).
W wyniku tak dużego sukcesu w roku 2013 kolejne 11 przedsiębiorstw zdecydowało się dołączyć do Marsa i Heinza w Holandii (m.in. Coca-Cola, Unilever, Heineken, United Biscuits, Pepsico, Nestle i inne), jednocześnie 7 producentów i 4 operatorów logistycznych zorganizowało własne mistrzostwa oparte na formule Speed Docking na terenie Belgii i Luksemburga.
Wyniki edycji 2013 były spektakularne. Łącznie 13 producentów i 5 dostawców usług logistycznych mierzyło czasy rozładunków w ponad 550 Centrach Dystrybucji na terenie Holandii. Łącznie uzyskano pomiary z ponad 40 000 rozładunków. Jednocześnie belgijska edycja objęła pomiarami 155 lokalizacji gdzie zmierzono czasy podczas blisko 6270 rozładunków. W roku 2014 konkurs zorganizowano również na terenie Czech i Słowacji, gdzie do udziału przystąpiło 5 największych producentów FMCG.

Łącznie zmierzono dotąd czas ponad 250 000 cykli dostaw w ponad 1000 DC w 6 krajach.

Obszary usprawnień

Podstawowym celem konkursu jest zwiększenie świadomości potencjalnych oszczędności. Dzięki dalszej analizie danych i obserwacjom przeprowadzonym przez firmę CAROZ w centrach dystrybucji w Holandii, zidentyfikowano również pięć najważniejszych czynników dających możliwość poprawy wydajności, a mianowicie:

  1. Grupowanie przesyłek;
  2. Używanie etykiety logistycznej i innych rozwiązań EDI;
  3. Wprowadzenie i przestrzeganie okien czasowych;
  4. Szacowanie czasu potrzebnego na kontrolę dostawy w oparciu o jej zawartość;
  5. Stosowanie taśmociągów rolkowych, łączenie przenośników.

Wprowadzenie tych najlepszych praktyk może prowadzić do zmniejszenia czasów cyklu rozładunku nawet do pół godziny.

Zwycięzcy polskich edycji konkursu

2016 (Speed Docking 2016 – podsumowanie)

  • w kategorii sieci multiformatowe, convenience, cash & carry: Centrum Dystrybucyjne Wola Krzysztoporska, należące do Kaufland Polska Markety

  • w kategorii dyskonty: Centrum Dystrybucyjne Ruda Śląska, należące do Jeronimo Martins Polska

 

2015 (Speed Docking 2015_podsumowanie)

  • Centrum Dystrybucyjne Wojnicz, należące do Jeronimo Martins Polska

Więcej informacji

Jeśli zainteresował Cię projekt Speed Docking lub masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z biurem ECR Polska:
ecr@ecr.pl

Zapraszamy też na strony konkursu w innych krajach:
www.speeddocking.eu
www.nkspeeddocking.nl
www.speeddocking.be
www.speeddocking.cz