Konflikt zbrojny w Ukrainie

Zapraszamy na regularne, cotygodniowe spotkania, na których w gronie członków ECR Polska rozmawiamy na tematy związane z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw w sytuacji wojny w Ukrainie.

Chcesz do nas napisać i wskazać obszar, który Twoim zdaniem wymaga pilnej reakcji branży logistycznej?

Zapraszamy do kontaktu!

W związku z trwającą wojną na terenie sąsiedniej Ukrainy, tworzymy miejsce wymiany pytań, obaw i doświadczeń dla zarządzających łańcuchami dostaw w Polsce.

Poniżej znajdziesz nasze aktualne ustalenia w tym temacie, przydatne informacje, dokumenty i inne wskazówki.

Spotykamy się co tydzień w formacie Sztabu Kryzysowego ECR Polska. Możesz także dołączyć do spotkań on-line – rejestrując się po lewej stronie.

29.03.2022

Utrzymujące się wyzwania to zarówno dostępność kierowców i wzrastające koszty transportu, jak i dostępność materiałów budowalnych oraz pracowników do budowy magazynów. Potwierdza się większą podaż pracowników spośród obywateli Ukrainy, wyrażona przez aktywność agencji pracy tymczasowej. Magazyny w Ukrainie, jeśli nie zostały zbombardowane, działają normalnie i realizują kompletację i wysyłkę towarów.

Kolejne spotkanie Sztabu Kryzysowego ECR zaplanowano na 12 kwietnia.

22.03.2022

Spotkanie z udziałem przedstawicieli ECR Community. Łańcuchy dostaw w Polsce adaptują się do sytuacji i mierzą z wyzwaniami, jak rosnące ceny paliwa w hurcie. Istotne znaczenie ma utrzymanie połączeń kolejowych z Chinami.

16.03.2022

The next meeting of ECR Poland’s Crisis Management Committee is scheduled for March 22nd, 4pm CET. It will be held online in English – so please do not hesitate to join.

In order to do so – just use the form on the left and you will be added to the event. We are talking about current humanitarian crisis and relief options, challenges to supply chain continuity (in Poland, but also any other country directly impacted – i.e. Slovakia, Romania, Baltics) , helping  each other and sharing openly.

14.03.2022

Praca dla uchodźców – jak zatrudniać osoby z Ukrainy. Aspekty prawne – ustawa.

Polecamy rzeczowe opracowanie nt. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, autorstwa Katarzyny Piechowskiej-Strumik z TLP.

POMOC HUMANITARNA

Szanowni Państwo, skala pomocy – oddolnej inicjatywy ludzi, firm, organizacji i samorządów jest po prostu niesamowita. W tym miejscu, po konsultacjach ze specjalistami – przekazujemy ich apel, by takie wysiłki koordynować właśnie z wyspecjalizowanymi w świadczeniu pomocy organizacjami.

Uchodźców przybywa, tworzone są już miejsca dla nich dedykowane (choćby tymczasowe) – i tam pomoc jest bardzo potrzebna, bo w jednym miejscu organizowany jest pobyt dla kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy osób.

Najlepsza pomoc – to taka dostosowana do realnych potrzeb i możliwości potrzebujących – dlatego zachęcamy do wsparcia poprzez duże, sprawdzone, posiadające odpowiednie doświadczenie i możliwości organizacje pomocowe. Znajdźcie i sprawdźcie tą, która Wam odpowiada i pomóżcie wspólnie z nią – taka pomoc będzie najbardziej efektywna i systematyczna.

09.03.2022

Zawirowania na rynku paliwowym – zmienność cen – wpływ na transport.

Trzeba to powiedzieć jasno – polskie łańcuchy dostaw, zwłaszcza w branży FMCG, DIY – zdały egzamin. Pomimo olbrzymich zawirowań dotyczących przede wszystkim pochodzących z Ukrainy pracowników – brak doniesień o znaczących przestojach czy brakach na półkach sklepowych.

Z dzisiejszej perspektywy widać już, że obecnie obszarem o największej zmienności i powodującym dużą niepewność w zarządzaniu łańcuchami jest kwestia wahań cen paliw. W skrajnych przypadkach dochodzi do sytuacji, w której przewoźnicy wolą nie wyjechać w ogóle w trasę, niż zrealizować zlecenie na dotychczasowych zasadach, nie uwzględniających drastycznie rosnących cen paliw. Z drugiej strony – perspektywy dostawców – niektóre dostawy mogą przestać być opłacalne, bo zwiększonych kosztów nie sposób przenieść na ceny produktów, a już na pewnie nie w krótkim czasie.

Co robić? Jak radzić sobie z tak dużą zmiennością, rosnącymi kosztami, niedoborem transportu?

Zachęcamy do wspólnego szukania otwartych, transparentnych sposobów rozliczeń. Nie bardzo realne jest utrzymanie warunków współpracy sprzed inwazji na Ukrainę – ale współpracujmy, by mechanizmy podnoszenia kosztów były zrozumiałe i akceptowalne dla każdej ze stron. Traktujmy je jako środki doraźne. Miejmy perspektywę zachowania ciągłości własnego biznesu – ale najpewniej nie będzie to możliwe bez zachowania ciągłości biznesu naszych partnerów.

Ten apel dotyczy wszystkich uczestników łańcuchów dostaw  – niezależnie, czy jesteś dużą siecią handlową, hurtownią, polskim producentem czy międzynarodowym koncernem – zawirowania w transporcie dotykają nas wszystkich. Dlatego kluczowe jest również szukanie bardziej długofalowych rozwiązań – jak podnieść wydajność transportu, lepiej wykorzystać tych kierowców i środki, które mamy do dyspozycji – co uświadamiamy i w czym jako ECR Polska aktywnie uczestniczymy. Obecny kryzys spowodowany inwazją na Ukrainę przypomniał niestety tylko o problemach strukturalnych chociażby rynku pracy, które trwają już od wielu lat, a nierozwiązywane na bieżąco – tylko się nawarstwiają.

W tym szczególnym, intensywnym czasie o dużej niepewności ważne jest także i to – żeby myśleć o dobrej współpracy i szukać konsensusowych, satysfakcjonujących wszystkich rozwiązań, a nie skupiać się na wyliczaniu, grożeniu bądź naliczaniu kar za odstępstwa od wcześniej ustalonych wskaźników service level. Jesteśmy przekonani, że żaden rozsądny przedsiębiorca nie obniża ich dzisiaj z własnej inicjatywy, dla celowego psucia biznesu. Razem możemy więcej – i to krytyczny czas dla sprawdzianu i wzmocnienia partnerstwa i dobrej współpracy w łańcuchach dostaw!

Bądźmy elastyczni, gotowi na niestandardowe rozwiązania, otwarci i transparentni. Rozmawiajmy z partnerami – dostawcami i klientami.

28.02.2022

Wysłaliśmy apel do Prezesa Rady Ministrów RP z prośbą o wdrożenie ułatwień dla legalizacji i przedłużenia pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Jego treść dostępna jest tutaj: https://ecr.pl/2022/02/apel-ecr-polska-do-prezesa-rady-ministrow/

Wnioski ze spotkań roboczych logistycznego sztabu kryzysowego 25.02.2022 oraz 2.03.2022.

Na jakie ryzyka należy zwrócić uwagę:

  1. Braki paliwowe – mamy zapewnienia branży paliwowej, że zapasy nie są zagrożone. Pomimo to widzimy brak dostępności i możliwości hurtowych zakupów dla lokalnych firm (stacji) paliwowych. Warto pilnie monitorować ten obszar, w miarę możliwości racjonalizując gospodarowanie tymi zasobami i nie przyczyniając się do kreowania niepotrzebnej paniki.
  2. Problemy z dostępnością pracowników. Nasi pracownicy pochodzący z Ukrainy otrzymują powołania do służby wojskowej, mogą wracać na Ukrainę, by zabezpieczyć rodzinę albo przywieźć ją do Polski. Bądźmy wyrozumiali!
  3. Szczególnie krytyczny wpływ na ciągłość procesów logistycznych będzie miała dostępność kierowców. To szczególnie mocno reprezentowana przez Ukraińców grupa zawodowa, a już dzisiaj na naszym rynku brakuje ponad 120 tys. kierowców.
  4. Warto sprawdzić i mieć świadomość, czy Wasza działalność bądź jej część nie jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Jeśli jest – istnieje spora szansa, że mieliście już w tej sprawie kontakt.
  5. Możliwe zaburzenia w transporcie – wg naszych szacunków i doniesień medialnych, Polskę opuściło 30.000 kierowców z Ukrainy (z ok 105.000 wykonujących tę pracę). Trudno jednoznacznie potwierdzić skalę tego zjawiska, ale należy się liczyć z jego wpływem na funkcjonowanie łańcuchów dostaw w Polsce.
Co możemy zrobić dla naszych pracowników, współpracowników, partnerów:

  1. Wspierajmy ich w każdej decyzji jaką podejmują.
  2. Wspierajmy naszych pracowników finansowo.
  3. W związku z czekającą nas falą uchodźców rozważmy, czy nasze firmy mogą pomóc rodzinom naszych pracowników w znalezieniu lokum (chociaż tymczasowego), w znalezieniu pracy, aklimatyzacji itp.
  4. Wesprzyjmy nasz wspólny apel do Rządu RP o możliwie elastyczne podejście i przedłużanie pozwoleń na pracę, kart pobytu oraz unikanie zbędnych utrudnień administracyjnych i formalnych dla obywateli Ukrainy w Polsce.

Jeśli masz pytania bądź swoje wątpliwości – kolejne spotkanie we wtorek, 22.03.2022 o godz. 16:00 – spotkanie odbędzie się w języku angielskim (by włączyć w dyskusję również osoby nie posługujące się polskim).

Jeśli chcesz wziąć w nim udział – zostaw swój kontakt poprzez formularz na tej stronie.