Zeropa

Wiemy, że współpraca z kluczowymi partnerami powinna być lepsza, informacja docierać szybciej i bardziej demokratycznie.

Można to osiągnąć dzięki mądrej digitalizacji łańcuchów dostaw. Zamiast wysyłać dokumenty, nauczmy się współdzielić informacje pomiędzy zainteresowanymi stronami, by realnie skracać i upraszczać procesy.

ZEROPA – PLATFORMA DO WSPÓŁDZIELENIA INFORMACJI W LOGISTYCE

eWZki, potwierdzenia dostawy, awizacje, gospodarka opakowaniami, elektroniczne archiwum dokumentów. Logistyka 4.0 w praktyce.

Zeropa umożliwia efektywne współdzielenie informacji w łańcuchach dostaw pomiędzy nadawcami, firmami logistycznymi oraz odbiorcami w obszarze logistyki dystrybucji i zaopatrzenia. System podnosi wydajność operacji logistycznych podmiotów z niego korzystających, poprzez:

[1] zastąpienie dzisiejszych dokumentów papierowych (WZ) informacją współdzieloną elektronicznie;

[2] ograniczenie kosztów finansowych, środowiskowych i pracochłonności poprzez realne umożliwienie rezygnacji z dokumentów papierowych w transporcie krajowym (w szczególności dokumentów WZ, listów przewozowych i ich ekwiwalentów);

[3] uwolnienie i przyspieszenie przepływu informacji (powiadomienia o zmianach statusów dostaw w trybie on-line), co umożliwia lepsze zarządzanie zapasem, działalnością operacyjną magazynów, lepsze planowanie transportu i wykorzystanie ograniczonego czasu pracy kierowców;

[4] uporządkowanie obszaru gospodarki opakowaniami zwrotnymi – przede wszystkim wymiennymi europaletami w otwartym poolu paletowym, który jest wykorzystywany w blisko 70% wszystkich wysyłek paletowych w Polsce.

Dlaczego warto?

[1] System ZEROPA bazując na modelu współdzielenia danych jest narzędziem demokratycznym, dostarczającym wartość każdemu użytkownikowi.

[2] Niezależnie czy zdecydujesz się korzystać od razu z całego systemu, czy może zaczniesz od wybranego obszaru, ZEROPA będzie dla Ciebie ważnym krokiem w kierunku cyfryzacji dokumentów transportowych (już teraz lub w przyszłości).

[3] ZEROPA ma ambicje uporządkować rynek, na którym powstaje zbyt wiele rozwiązań tworzonych indywidualnie przez poszczególne ogniwa w łańcuchu dostaw. Aktualny trend w tym obszarze jest źródłem wielu nieefektywności – wymusza na dostawcach konieczność realizowania tych samych zadań za pomocą kilku, a nawet kilkunastu rozwiązań IT.

[4] Tworząc ZEROPĘ w zgodzie z ideą ECR posiadamy właściwy mandat, by zrobić to w sposób zrównoważony, z poszanowaniem interesów wszystkich stron.

[5] Rozwijamy współpracę w ŁD z poszanowaniem zasady inkluzywności. Dbamy o dużych i małych. W wielu obszarach eliminujemy ryzyko posądzenia o nadużywania przewagi kontraktowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się do newslettera ZEROPA korzystając z formularza poniżej i odwiedź nas na: