Zobowiązania prawne

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez ECR Polska odbywają się z poszanowaniem prawa, w szczególności prawa konkurencji. Przed każdym organizowanym przez nas spotkaniem przypominamy je uczestnikom, zgodnie z najlepszymi praktykami przestrzegania prawa.

Przyjęliśmy ponadto Deklarację Zgodności Prawnej, wzorowaną na Anti-Trust Compliance Guidelines, obowiązujących w ECR Community.

Formalne aspekty funkcjonowania ECR Polska reguluje Statut ECR Polska.

Z powyższymi dokumentami możesz się zapoznać tutaj.